Ny vision för Mölndal

”Mölndal Vision 2040”. Så heter Mölndals nya vision som nu antagits av Kommunfullmäktige. Visionen är till för alla, både anställda i kommunen och alla som bor och verkar i Mölndals stad. 

Den nya visionen har arbetats fram sedan augusti 2021 i samverkan med invånare, näringsliv, civilsamhälle, anställda i Mölndals stad och förtroendevalda. Denna samverkan lägger en god grund inför att vi tillsammans utvecklar framtidens Mölndal.

– Det är vi gemensamt som ska göra Mölndals stads vision till verklighet. Bara så kan visionen få kraft och inspirera oss som lever och verkar i Mölndal att fortsätta bygga en kommun där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet bidrar till god livskvalitet för alla invånare, säger kommunalråd Merjem Maslo (M).

Så här lyder ”Mölndal Vision 2040"


Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet. Med kunskap, mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Vi är en levande kommun där människor möts och är delaktiga. God livskvalitet är den övergripande strävan som genomsyrar allt från stadsplanering till utbildning och omsorg. Idrott och ett rikt kulturliv är tillgängligt för alla.

I Mölndal kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Vem du än är. Vare sig du vill bo med naturen runt hörnet eller mitt i ett stadsliv.

Vårt innovativa näringsliv är ett av de ledande i utvecklingen av Göteborgsregionen. Hållbara kommunikationer gör det enkelt att leva, verka i och besöka Mölndal. Tillsammans utvecklar vi vår kommun för kommande generationer.

Siktet inställt på 2040

Visionen gäller alla verksamheter och ger en gemensam bild av hur vi vill att Mölndal ska vara år 2040. Det är ett betydligt längre tidsperspektiv än tidigare och målet är att den nya visionen ska hålla över tid, oavsett politisk majoritet. För att visionen ska vara aktuell och i takt med tiden så är även förslaget att en aktualitetsprövning görs i början av varje mandatperiod.

En annan skillnad är att den politiskt fastslagna visionen är mer kortfattad än den förra och inte innehåller några kompletterande visionsstrategier.

En revidering av tidigare vision

Den nya visionen är en revidering av tidigare ”Mölndal Vision 2022”. Arbetet med revideringen påbörjades i augusti 2021 och involverade en mängd olika personer som bor och verkar i Mölndal. Förutom att enskilda invånare har kunnat lämna sina synpunkter på vad Mölndal borde sträva efter att bli i framtiden, har även samtal förts med näringsliv, föreningsliv, anställda och politiker.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad