Projekt med fokus på lokala författare i fem kommuner

Sedan förra hösten har Mölndals stadsbibliotek tillsammans med Lerum, Partille, Härryda och Alingsås samarbetat kring projektet Lokalproducerat. Projektet är finansierat med medel från GR Kulturmiljonen.

Från digital presentation till möte med publik

Samtliga bibliotek kommer under april – maj att bjuda in en lokal författare för ett författarsamtal. Förutom att varje kommuns författare kommer att möta publiken på plats har också en kort intervju med respektive författare spelats in. Inspelningarna ägde rum under vecka 12 i alla deltagande kommuner och dessa har också blivit filmade och textade av en professionella inhyrd filmare.

Det har varit väldigt roligt och lärorikt att få testa nya arbetssätt och samarbeta med en professionell filmare” säger Cecilia Kaan, bibliotekarie på Kållereds bibliotek. Det är också kul att kunna erbjuda ett digitalt smakprov på författarmötet till personer som är intresserade men som inte kan närvara på plats under själva författarmötet med publik.

Mölndals stadsbibliotek

Alla fem bibliotek i projektet har bokat in en författare som på ett eller annat sätt har någon anknytning till respektive kommun.

I Mölndal hade vi tur kan man säga eftersom författaren Hanna Lans nyligen kom ut med boken Inget älskar jag mer där hon berättar historien om friherrinnan Hanna Sparre som var Gunnebo slotts sista ägare säger Malin Saaranen på Mölndals stadsbibliotek. Boken är både en fin roman och ett historiskt dokument över Mölndal och Gunnebo slott så det kändes givet att det var Hanna Lans som skulle bli vår författare i det här projektet.

Ett stort projekt med många deltagare

Projekt i denna storlek kräver sin tid men arbetsgruppen blev från början indelad i tre mindre grupper med olika uppdrag.

Det känns fantastiskt att se det färdiga resultatet i tryckt och digital form då jag var med i marknadsföringsgruppen som arbetat fram bla. layout, annonsmaterial och texter säger Sofia Slottner, bibliotekarie och programsamordnare på Mölndals stadsbibliotek.

För mer information om samtliga deltagande kommuner och utvalda författare, datum, tider och platser se bibliotek.molndal.se

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad