Nya taxor för uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar

Från och med 1 augusti 2022 höjs taxorna för uthyrning av idrottsanläggningar som en del i kultur- och fritidsförvaltningens besparingskrav.

Från och med den 1 augusti 2022 så gäller nya taxor för uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar i Mölndals stad. De nya taxorna är beslutade av kultur- och fritidsnämnden som en del i arbetet med nämndens besparingar och i linje med budgetbeslut för år 2022 och framåt.

Det är alltid svårt och inga enkla beslut att genomföra effektiviseringar och besparingar på ett sätt som känns rättvist. Från politikens håll så har vi dock gjort bedömningen att det här var så nära en rättvis hantering vi kunnat komma för att nå en budget i balans, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Glenn Grimhage.

Lägre höjning för barn- och ungdomsidrott

Taxorna kommer att höjas olika mycket beroende på typen av anläggning och vilken målgrupp som hyr lokalen eller anläggningen. Lägst procentuell hyresökning får föreningar som bokar anläggningar för barn- och ungdomsidrott medan privata kunder påverkas mest.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp så det är viktigt för oss att på­verkan på deras fritid blir så låg som möjligt, vilket vi nu tycker att vi tagit hänsyn till i det här svåra beslutet, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Glenn Grimhage.

Besparingskrav i staden

Kultur- och fritidsnämnden har ett besparingskrav på totalt 3,3 miljoner för år 2022 och framåt. Bland besparingarna ingår ett höjt intäktskrav på stadens idrottsanläggningar och även en minskad budget för föreningsbidrag.

Läs mer här.

Kontakt

Glenn Grimhage (L)
Ordförande, kultur- och fritidsnämnden
Mölndals stad
0709-35 62 53
glenn.grimhage@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad