Rekordhögt betyg när företagen tycker till

Idag släpptes resultatet för 2021 års Insiktsmätning, som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, årligen genomför. Mölndal placerar sig högst i regionen.

Mölndal blir ny stadsport mot Göteborgsregionen.Bilden är en vision som visar hur Mölndal växer och utvecklas på såväl östra som västra sidan av E6. På bilden syns bland annat den nya höghastighetsjärnvägen där en av stationerna kommer att ligga i Mölndal.

Redan förra året låg Mölndal på en topplacering i regionen men tar nu ytterligare ett rejält kliv upp. Med 81 i NKI-värde av 100 möjliga placerar sig Mölndal högst i hela länet inom kommunkategorin storstäder och storstadsnära kommuner.

Det är verkligen glädjande att våra företag uppskattar kontakten de har med oss i staden. Årets fantastiska resultat, där vi klättrar närmre sex markeringar från förra årets index på 75, är ett bevis på att företagen märker av det arbete vi gör för att ständigt bli bättre i vår service och vårt bemötande gentemot dem, säger Mölndals stads näringslivschef Carina Kloek-Malmsten.

Högt resultat över myndighetsområden

Mölndals stad har haft stabilt höga resultat ända sedan mätningens början och håller dessutom en jämnhög nivå över samtliga myndighetsområden som mäts. I förra årets mätning hade bygglov ett tufft år bakom sig på grund av pandemin och tappade i resultat jämfört med tidigare år. Trots fortsatt pandemiläge under 2021 lyckades bygglovsenheten vända på trenden och klättrar i senaste mätningen hela 9 markeringar till ett index på 78.

Vi har under året arbetat fokuserat på att effektivisera våra processer, särskilt sjösättning och anpassning till vårt nya hanteringssystem, för att underlätta företagens kontakt med oss. Vi vill att det ska vara enkelt att ha med oss att göra. Årets resultat visar att vi har gjort mycket rätt. Det stärker oss i vårt fortsatta arbete med att ständigt förbättra oss, säger bygglovschef Dragan Danilovic.

Bästa GR-kommun

I förra årets mätning placerade sig Mölndal på en delad första plats i regionen tillsammans med Lerum. Då låg index på 75. I årets mätning gör Mölndals stad en rekordhöjning och landar på 81 i index (av 100 möjliga). Mölndal är därmed den GR-kommun som får högst totalbetyg och den enda i Göteborgsregionen som når ett NKI på över 80, vilket SKR klassar som ett mycket högt NKI.

Det är imponerande att Mölndal inte bara lyckas behålla, utan till och med förbättra sina redan höga betyg i årets mätning. De har dessutom en jämn kvalitetsnivå, eftersom samtliga sex myndighetsområden som ingår i mätningen får höga betyg, säger Kajsa Dahlsten, processledare och kvalitetsansvarig för Insiktsmätningen på Business Region Göteborg.

Årets resultat placerar Mölndal som tredje högst i hela Västra Götalands län och på första plats i länet inom kommunkategorin storstäder och storstadsnära kommuner.

Mölndals stad har ett fantastiskt näringsliv som vi är både stolta över och måna om. Vi har, efter Göteborg, regionens mest internationella näringsliv, runt 500 branscher är representerade här och vi har drygt 7600 arbetsställen. Vi värdesätter kontakten med näringslivet högt och för ständiga dialoger med företagare, tjänstepersoner och politiker för att hela tiden arbeta för ett ännu bättre företagsklimat i vår stad. Årets starka resultat bär vi med oss med stolthet när vi fortsätter verka för att än fler företag ska vilja samverka med oss i staden, säger näringslivschef Carina Kloek-Malmsten

Mäter upphandling i år

Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har nu genomförts för nionde gången sedan 2010. Den genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet för att gagna företagsklimatet.

Insikt mäter den kommunala servicen inom sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De sex myndighetsområdena som ingår i mätningen är bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och brandtillsyn.

Sedan 2020 har kommunerna möjlighet att som tillägg välja att inkludera upphandling, vilket Mölndals stad valt att göra från och med 2021-års mätning. Eftersom inte alla kommuner mäter på upphandling räknas det inte in i det totala omdömet utan kommer som separat resultat. Premiäråret för Mölndals stads upphandlingsenheten landar index på 65,4 av 100 möjliga. Ett bra resultat som står sig väl mot snittet på 61,3 för kommungrupp storstäder och storstadsnära kommuner, som Mölndal tillhör.

Det känns bra att vi nu mäter även upphandling och vi hoppas att fler kommuner ansluter.En god dialog och relation med företagen är ett av våra fokusområden i vårt arbete med att möjliggöra goda affärer för staden. Det kan utläsas att de företag som förlorat en upphandling generellt är mer missnöjda men vi arbetar aktivt med dialogen även efter avslutad upphandling. Resultatet i mätningen hjälper oss i vårt fortsatta arbete, säger upphandlingschef Jonna Östlind.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad