Kommunstyrelsen i korthet

Onsdagen den 27 april hade kommunstyrelsen möte. Bland annat beslutades om planuppdrag för tennisverksamhet och ett nytt medborgarlöfte.

Planuppdrag för tennisverksamhet

På grund av framtida järnvägsutbyggnad kommer bland annat tennisverksamhet i staden behöva flytta från sin nuvarande plats. För att ta fram nya förslag på geografiska placeringar tillsatte kommunstyrelsen en styrgrupp den 2 juni 2021. På onsdagens möte med kommunstyrelsen fick plan- och exploateringsutskottet i uppdrag att återkomma med förslag till planuppdrag för tennisverksamhet, med mera inom eller i närheten av Åby Arenastad. Därmed avslutades också styrgruppens uppdrag.

Medborgarlöfte 2022–2024

Beslut togs om ett nytt, tvåårigt, medborgarlöfte. Tema för medborgarlöftet för åren 2022–2024 är trygghetsfokus Mölndals innerstad genom ökad samverkan med det lokala näringslivet. Löftet gäller för perioden 2022-03-01 till 2024-02-29 och innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem.

Alla punkter från sammanträdet

Du kan ta del av samtliga ärenden samt kallelsen till sammanträdet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad