”Bibliotek i förändring” – en jubileumsskrift

Biblioteken i Mölndal tittar både bakåt och framåt. I samband med stadens hundraårsjubileum har biblioteken tagit fram en jubileumsskrift som dyker ner i de senaste decenniernas biblioteksverksamhet och samtidigt ger en bild av vad som händer på biblioteken just nu.

De senaste tjugo åren har Biblioteken i Mölndal genomgått en fantastisk utveckling, med digitala satsningar, flera nya biblioteksbyggnader, och en verksamhet som hela tiden är i rörelse. Jubileumsskriften ”Bibliotek i förändring” gör ett antal nedslag i bibliotekens moderna historia och verksamhet. Från deras digitala plattform till den breda barnverksamheten. Från den då nya bokbussen 2007 till det ombyggda biblioteket i Lindome som beräknas stå klart hösten 2024.

Att vidga bilden av biblioteken

Linda Rydgren Rönnberg som är samordnare för mediefrågor på Biblioteken i Mölndal var den som initierade jubileumsskriften. När pandemin just var över och stadens hundraårsjubileum kom i fokus, väcktes tanken om att dokumentera Biblioteken i Mölndals nutidshistoria. Hon ser skriften som ett sätt att vidga bilden av vad Biblioteken i Mölndal egentligen gör och är.

Det har skett en sådan otrolig utveckling de senaste åren. Och pandemin visade verkligen hur vi hela tiden ställer om och anpassar oss efter omvärlden.

Jenny Westlin Green arbetar som bibliotekarie på stadsbiblioteket och har skrivit texterna till jubileumsskriften. Hon tycker att hon fick syn på nya sidor av både kollegerna och verksamheten under arbetets gång.

Jag blev så imponerad när jag var runt och intervjuade mina kolleger. Ett sådant engagemang, och en sådan bredd!

Lanseras under Mölndalsdagarna

"Bibliotek i förändring" beskriver viktiga utvecklingssprång de senaste 20 åren. Som det nya stadsbiblioteket 2017 eller våren 2022, när Kållereds bibliotek äntligen fick flytta ner på gatuplan. Men skriften ger också exempel på hur Biblioteken i Mölndal har tagit sig an mer långtgående samhällsförändringar. Som coronapandemin, den digitala omställningen eller den utmanade demokratin. Och oavsett vilka förändringar som väntar framöver, så hoppas både Linda och Jenny att jubileumsskriften kommer att läsas. Av bibliotekspersonal och politiker. Men främst av Mölndals invånare.

Den här skriften riktar sig i första hand till mölndalsborna - våra uppdragsgivare, säger Linda.

”Bibliotek i förändring” lanseras under stadens jubileumsdagar 4-5 juni, och finns för utdelning på stadsbiblioteket hela helgen.

Foto på Jenny Westlin Green och Linda Rydgren Rönnberg. 

Jenny Westlin Green och Linda Rydgren Rönnberg.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad