Ungdomar och politiker möts för att diskutera viktiga frågor

Imorgon fredag 20 maj besöker 70 ungdomar stadshuset för att delta i ett Påverkanstorg tillsammans med politiker.

Det är elever i årskurs 8 och 9 från Almåsskolan och Fässbergsskolan och lokala politiker som ska diskutera kring fyra olika teman: skola, fritid, trygghet och hälsa. Alla diskussioner antecknas noga och sammanfattas i en rapport som politikerna sedan får med sig som underlag i sitt politiska arbete. På så sätt får de med sig ett ungdomsperspektiv i frågor som rör unga.

Går i linje med barnkonventionen

Temana för Påverkanstorget är hämtade från ungdomsenkäten LUPP som genomfördes i Mölndal under hösten 2020 och besvarades av bland annat elever i årskurs 8. De elever som deltar från årskurs 9 har varit med och svarat på enkäten. Både LUPP och metoden Påverkanstorg går i linje med barnkonventionen där det står att barn har rätt att göra sin röst hörd och att bli lyssnade på.

För att kunna fatta kloka beslut som stärker ungas levnadsvillkor behöver vi lyssna och låta unga komma till tals. När vi gjort det är det också viktigt att återkoppla vad vi gjort med deras tankar och åsikter. Det kommer bli intressant att följa upp det arbetet, säger Kim Henriksson, samordnare för ungas inflytande i Mölndals stad.

Ger unga inflytande över politiken

Metoden Påverkanstorg ger unga en plattform där unga får formulera sina åsikter och lyfta dessa direkt till beslutsfattare. Politikerna i sin tur får pröva sina tankar och idéer mot en viktig målgrupp, men framför allt få de chansen att lyssna på hur unga människor tänker kring samhället och kommunen. Det är första gången Mölndal stad själva genomför ett Påverkanstorg.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad