Nu rustas forsen upp

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2024.

En mer synlig och tillgänglig fors

Arbetet med forsen är en förutsättning för utvecklingen av stadsdelen Forsåker. När arbetet är klart kommer vattnet inte längre vara dolt i kulvertar under mark, utan vara mer synligt, tillgängligt och effektfullt belyst hela vägen från Kvarnbyn och genom Forsåker.

Nu när Forsåker ska få nytt liv som en central del av stadskärnan, har vi chansen att ge tillbaka vattnet till Mölndalsborna. Vi kommer skapa ett fint promenadstråk med broar och gott om sittplatser utmed ån, säger Johan Lejonthun projektledare på Mölndala Fastighets AB.

Lite längre ner i Forsåker, vid det framtida Vattentorget, gjuts just nu grunden för en vattenspegel. Här ska man kunna slå sig ner och dricka en kopp kaffe vid vattnet, eller bara sätta sig och doppa tårna i det.

Förebygga översvämningar och förbereda för vattenkraft

Mölndalsån har en lång historia av översvämningar. De kraftiga regnen under 2006 och 2007 ledde till särskilt besvärliga översvämningar på flera platser, bland annat vid Kvarnbyn.

I framtiden räknar vi med fler kraftiga skyfall och översvämningar på grund av klimatförändringar, en situation vi måste rusta oss inför redan nu, säger Sofia Söderlund projektledare på tekniska förvaltningen.

Dessutom skapas möjlighet för framtida vattenkraft.

Så här går upprustningen till

Vid Forsebron intill Gamla torget byggs just nu ett nytt bredare vattenintag som ska kunna ta hand om, och fördela, allt vatten. Merparten av vattnet leds därifrån vidare i två stora så kallade bypassrör under mark genom Forsåker och vidare ut i Mölndalsån.

Ovan mark kommer en ny åränna gjutas där vattnet sen ska flyta lugnt och säkert genom Forsåker och avslutas med en vattenspegel på det framtida Vattentorget. Ålyngelledare byggs så att ålen lättare kan vandra upp mot Stensjön.

Arbetet är så pass omfattande att den gamla Forsebron måste rivas. Nya Forsebron kommer bli bredare och få en rakare sträckning för bättre och säkrare trafik.

Hör projektledare Johan Lejonthun berätta om hur vi lyfter fram vattnet:

Dela på:

Senast uppdaterad