Fira med oss på Möln­dals stads­bib­lio­tek!

Under två dagar i juni är Möln­dals stads­bib­lio­tek med och firar Möln­dals­dag­arna. Stads­bib­lio­teket bju­der in till en mängd olika pro­gram för både stora och små. Vi håller öppet extra länge under dessa dagar, 4 – 5 juni.

Mölndals stads­bib­lio­tek håller öppet extra länge

Den 4 – 5 juni håller Möln­dals stads­bib­lio­tek öppet extra länge för att hela staden firar att det är 100 år sedan Möln­dal fick sina stads­pri­vi­legier.

På biblioteket finns då ett stort ut­bud av akti­vi­teter för alla åld­rar. Kom och lyssna på jazz, gå på mat-före­läsning, läs om bib­lio­te­kens ut­veckling i vår jubi­leumsskrift, och mycket mer!

Välkommen att ta del av bib­lio­tek­ens jubi­leums­pro­gram på bibliotek.molndal.se.

Öppettider stads­bib­lio­teket 4 – 5 juni:
Lördag 4 juni, klockan 10–21
Söndag 5 juni, klockan 11–19

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad