Vi förbereder ett mer långsiktigt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina

Just nu bor inga flyktingar från Ukraina i stadens regi. Men förberedelser pågår inför att skyddsbehövande från och med 1 juli kommer att kunna anvisas till kommuner. När skyddsbehövande anvisas till Mölndal får staden ansvar för att ordna boende.

Helen Smith är chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen som har en central roll i stadens arbete med mottagande av flyktingar.

Det har gått drygt tre månader sedan Ryssland den 24 februari inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Sedan dess har miljontals invånare flytt landet och över 37000 av dem har sökt fristad i Sverige.

Till en början uppstod ett akut läge eftersom Migrationsverket inte hade tillräcklig kapacitet för att ge alla tak över huvudet under den första tiden. Den statliga myndigheten bad kommunerna om hjälp och Mölndals stad var tidig med att, på uppdrag av Migrationsverket, ta emot skyddsbehövande på så kallade evakueringsplatser vilka snabbt hade ställts i ordning.

Planering och förberedelser

Sedan en tid tillbaka bor inga skyddsbehövande i stadens regi, men till och med den 31 maj finns beredskap med evakueringsplatser som kan användas om Migrationsverket signalerar behov. Efter maj behöver vi inte längre ha denna beredskap.

Arbete pågår dock för fullt med att, i den mån det går, planera och förbereda inför den lagändring som träder i kraft den 1 juli och som innebär att skyddsbehövande från Ukraina kommer att kunna anvisas till kommuner. Då får kommunen ansvar för att ordna boende.

Det är fortfarande oklart exakt hur många platser som kommer att behövas under året. Därför behövs flexibilitet och en nära dialog med Migrationsverket. Social- och arbetsmarknadschef Helen Smith berättar att staden har ett relativt gott utgångsläge med ett antal boendeplatser som redan är så gott som klara.

Anpassningar längs vägen

Enligt Helen Smith är den aktuella planen att cirka 150-200 boendeplatser ska stå helt klara före semesterperioden. På så vis bör staden klara att ta emot de skyddsbehövande som eventuellt anvisas till Mölndal under sommaren. Längs vägen hålls noggrann koll på utvecklingen och informationen från statliga myndigheter – fler boendeplatser kommer att tas fram i takt med ett eventuellt ökat behov.

Siffrorna lär justeras

Det så kallade fördelningstalet för Mölndal är just nu att kommunen ska ta emot 620 skyddsbehövande från Ukraina. Denna siffra togs dock fram när Migrationsverkets huvudscenario var att 76000 personer skulle söka skydd i Sverige till och med juni. Scenarierna har uppdaterats och enligt det nuvarande huvudscenariot är siffran för hela året 80000. Den kan komma att justeras liksom fördelningstalet på 620.

Skyddsbehövande som bor privat

Ungefär 170 personer bor just nu i privat boende i Mölndal. Invånare har vänt sig till kommunen med frågor om vad som gäller ifall personerna inte kan bo kvar. I en sådan situation bör personerna som bor hos dig vända sig till Migrationsverket. Det är viktigt att vara medveten om att det inte finns någon garanti för att personerna kan få ett mer långsiktigt boende just i Mölndal.

Information har tidigare publicerats om vad som är bra att tänka på för dig som tagit emot flyktingar i ditt hem:

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad