Digital satsning i miljörum

I ett samarbete mellan Mölndalsbostäder, Bintel och Mölndals stad kommer man att mäta avfallsnivåerna i ett tjugotal miljörum hos Mölndalsbostäder. Pilotprojektet ska pågå under två år och syftet är att ta fram en ”best practice” för avfallshantering i miljörum.

Ny digital satsning

Mölndals stad har länge varit i framkant när det gäller sopsortering från villahushåll och satsar nu på nästa stora avfallsflöde som är från boende i flerfamiljshushåll.

Projektet innebär en mätning av avfallsströmmar från ett tjugotal miljörum där data lagras i realtid via digitala sensorer som installerats i sopkärlen.

Bland de första i världen

Det här projektet är bland de allra första av sitt slag i världen. Den insamlade informationen kommer ge kunskap om hur de olika miljörummen är anpassade efter de avfallsflödena som finns idag. Genom att studera hur väl utsorteringen av matavfall och förpackningar fungerar vid de olika miljörummen som är med i testet kan Mölndals stad sedan i dialog med fastighetsägare hitta bra lösningar för olika miljörum.

Syftet är att skapa en ”best practice” för avfallshantering av miljörum i Mölndal med mål att reducera kostnader, minska restavfallsmängden och öka trivseln relaterad till avfallssortering hos de boende i flerfamiljshus. Liknande installationer hos andra bolag har visat på miljövinster där de aktivt arbetat datastyrt med sina miljörum.

Vi ser att restavfallsmängderna från våra hyresgäster är betydligt högre än vad de skulle kunna vara i jämförelse med andra fastighetsägare. Med hjälp av sensorer i kärlen kan vi optimera våra miljörum samtidigt som vi ser effekten av de åtgärder vi gör för att öka källsorteringen hos våra hyresgäster, säger Charlotta Brolin, hållbarhetsstrateg på Mölndalsbostäder.

Miljörum är ofta feldimensionerade och inte tillräckligt anpassade för det aktuella behovet. När exempelvis kärlen för plast- eller pappersförpackningar svämmar över kan det lätt bli så att det hamnar i brännbart restavfall och eldas upp helt i onödan, säger Michael Wictor som är VD på Bintel.

Utökning med syfte att lära sig mer

Ett mindre test pågick under 2021 där man mätte avfallsströmmarna från tre olika miljörum hos Mölndalsbostäder i samarbete med Bintel och Mölndals stad. För att lära sig mer från datainsamlingen utökar de nu testet till ett tjugotal miljörum. Projektet kommer att pågå under två år och därefter sker en utvärdering.

”Att använda digitalisering för att förstå avfallsmängder känns mycket intressant. Vi kommer att få data som gör att vi i allt större utsträckning ser vad som påverkar mängden brännbart restavfall samt hur vi genom olika aktiviteter kan påverka boende, fastighetsbolag och även oss själva och därmed minska mängden restavfall och samtidigt öka utsorteringen av matavfall och förpackningar. Det skulle totalt ge en billigare avfallshantering i framtiden och det vinner alla på i jämförelse med att vi fortsätter som vi gör idag”, säger Andreas Svendsen, miljöstrateg på tekniska förvaltningen.

Vill du veta mer om projektet?

Andreas Svendsen, Mölndals stad
andreas.svendsen@molndal.se

Charlotta Brolin, Mölndalsbostäder
charlotta.brolin@molndalsbostader.se

Michael Wictor, Bintel
michael.wictor@bintel.se

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad