Ståloppsbron invigd

Ståloppet har muddrats, breddats och fått en ny gång- och cykelbro. Nu är den nya bron och vattenkanalen officiellt invigd.

Arbetet med översvämningsåtgärder i Mölndalsån har planerats under lång tid innan det stora projektet drog igång 2020. En av sakerna som gjorts är att Ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön har muddrats och utloppet från Rådasjön har breddats. I samband med det arbetet behövde den befintliga gång- och cykelbron över vattnet ersättas.

Den nya bron öppnade redan under tidig vår men nu är allt markarbete runt klart och efter pandemin är slut så då var det den 3:e juni dags att officiellt inviga denna del av arbetet.

Flera personer står i bakgrunden och ser på när en man klipper ett band som spänts över en bro.

Göran Werner, teknisk chef i Mölndals stad, klipper bandet för att officiellt inviga den nya bron.

Entreprenören Veidekke berättade om arbetet med Ståloppet under invigningen. Utöver att 10 000 m³ med massor har schaktats bort så var utmaningarna att skära och spränga i berget vid Rådasjöns utlopp samt att få den nya bron på plats. Under hela arbetet har miljöaspekten varit viktig, till exempel har vattenprover tagits ofta för att hålla koll på det.

Ett bord i sten med bänkar i ekträ står vid en strand. Till höger finns en liten grillplats.

En fråga som många boende i området undrat kring var ett stenbord som fanns vid den gamla bron över Ståloppet. Det bevarades men placerades vid stranden närmare Östersnäsvägen. Det fick samtidigt nya bänkar med sittplankor av ek.

En minnessten sitter i en bergvägg med texten "Denna kanal byggdes av Mölndals Kvarnby 1851".

Kommande arbeten i Mölndalsån

Förutom Ståloppet har en hävertledning för att kunna reglera vattenflödena byggts mellan Stensjön och Grevedämmet. Denna ledning invigs den 17 juni, kom gärna och se vattnet forsa i ledningarna.

Arbetet med översvämningsåtgärderna fortsätter med ombyggnad av Stensjö dämme som planeras pågå till sommaren/hösten 2023.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad