Migrationsverket har fastställt vårt fördelningstal

Idag, den 17 juni, har Migrationsverket kommit med information om fastställda så kallade fördelningstal för landets kommuner när det gäller anvisningar av skyddsbehövande från Ukraina. Mölndals tal är 207.

Den ukrainska flaggan vajade utanför stadshuset i centrala Mölndal under några veckor, som ett sätt att visa stöd till Ukraina och dess invånare.

För en tid sedan uppgavs fördelningstalet 620 för Mölndals del. Ett tag därefter justerades dessa tal, då var de dock inte definitiva. Dialoger genomfördes, och den 3 juni hade vi från Mölndals stad vår dialog med med Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Idag, två veckor senare, har information kommit om definitiva fördelningstal. För Mölndals del är detta 207.

Siffran bygger bland annat på Migrationsverkets aktuella huvudscenario, enligt vilket sammanlagt 50000 skyddsbehövande från Ukraina kommer att komma till Sverige under året.

Det är inte säkert att det i slutänden blir exakt 207 skyddsbehövande som anvisas till Mölndal under perioden juli till december i år, men det är vad vi har att utgå ifrån och behöver räkna med.

Arbetet med att planera det kommande, och mer långsiktiga, mottagande av skyddsbehövande från Ukraina, har pågått hela våren. Vi har vetat att det varit på gång men längs vägen har olika saker klarnat och frågor fått svar, som exempelvis vilket vårt fördelningstal skulle bli. Förberedelserna handlar bland annat om att se till att det finns tillräckligt med boendeplatser för de skyddsbehövande som från och med 1 juli, då ett nytt regelverk förväntas träda i kraft, kommer att kunna anvisas till Mölndal. En månad efter att en person har anvisats hit, behöver boendeplatsen stå klar.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen håller ihop arbetet men många andra delar av staden bidrar och förbereder sig, däribland skolförvaltningen, serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Ett hundratal skyddsbehövande från Ukraina bor i Mölndal just nu, de flesta i så kallat EBO (eget boende).

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad