Bifrostgatan öppnas för trafik

Från och med torsdag 23 juni öppnas Bifrostgatan för trafik igen. Det pågår fortfarande vägarbete i området så viss begränsad framkomlighet kommer förekomma.

Bifrostgatan har varit avstängd mellan Frölundagatan och Lantbruksgatan under ungefär fyra månader. Det för att nybyggnation och flytt av befintliga vatten- och avloppsledningar behövde göras och då fanns inte utrymme även för trafik.

Fortsatt arbete

Arbete kommer ske på Bifrostgatan även framåt. På del av sträckan kommer trafiken att dela på ett körfält och trafiken regleras med tillfälliga trafikljus. Det kommer alltså vara viss påverkan på trafiken fortsatt.

bifrostgatan är byggd som den stadsgata den ska vara, det innebär att den är byggd för att hålla nere hastigheterna. Utöver detta så jobbar alltså anläggningsarbetare fortsatt vid gatan, tack för att du respekterar dem som har gator och vägar som sin arbetsplats.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad