Rekordmånga vill studera på Franklins gymnasium

Franklins gymnasium toppar listorna efter årets gymnasieval. Nu står det klart att Franklins är den kommunala skola som hade flest sökande elever per plats i hela regionen.

Den 28 juni kom antagningsbeskedet som regionens niondeklassare har väntat på, vilka program och gymnasieskolor de blivit antagna till. Gymnasievalet var en framgång för Franklins gymnasium.

Totalt var det 1,43 sökande elever per plats vilket gör skolan till den kommunala skola med högst söktryck i regionen. Dessutom hamnade man på en delad tredjeplats inräknat både kommunala och privata gymnasieskolor. Endast Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka och Gymnasieakademin hade fler sökande per plats.

Utbildningschefen Jens Holm menar att det är ett strålande resultat att Franklins gymnasium är den mest populära kommunala gymnasieskolan i regionen.

Vi gläds dessutom över att det för första gången är flest elever från Mölndal som söker till skolan. I år har vi också rekordmånga tjejer som har sökt till vårt teknikprogram vilket är lite extra roligt eftersom den målgruppen generellt kan vara svårnådd inom detta fält.

Nyckeln till framgång

Franklins gymnasium har en tydlig profil inom framtidsbranschen Life Science. Det nära samarbetet med näringslivet och företag som Astra Zeneca, Sahlgrenska, Göteborgs Universitet och Chalmers stärker också skolans profil och bidrar till skolans framgång.

Franklins har även en uttalad målsättning att ge eleverna bästa förutsättningar för vidare studier vilket attraherar elever som väljer högskoleförberedande program. Den viktigaste framgångsfaktorn är rektor och personal på Franklins som gör allt för att våra elever ska nå sina mål, säger Jens Holm.

Motivation inför framtiden

Mölndals stad och utbildningsnämnden har en målsättning om att öka andelen elever som studerar på gymnasiet i Mölndal. I och med detta planeras en ny gymnasieskola att starta 2024.

De senaste 25 åren har fler än 30 gymnasieskolor etablerats i Göteborgsregionen varav endast en av dessa i kommunal regi, Franklins gymnasium. Det är modigt av våra politiker att våga göra något som ingen annan kommun gör. Detta mod och resultatet av gymnasievalet ger oss motivation och kraft att våga satsa på Mölndals stads nya gymnasieskola som planeras att starta 2024, säger Jens Holm.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad