Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från 1 augusti 2022

Riksdagen har infört en höjning av både bostadstillägg för pensionärer och minimibelopp. Höjningen börjar att gälla 1 augusti och kan omfatta dig som har ett avgiftsbeslut från Mölndals stad.  

Bild på ett kuvert från Mölndals stad tillsammans med en spargris.

Inför höjningen av bostadstillägget för pensionärer samt höjning av minimumbelopp gör Mölndals stad om alla avgiftsbeslut. Det gäller för dig som lämnat in en inkomstförfrågan och fått ett avgiftsbeslut utifrån din inkomst.

Så vet du om ditt minimibelopp höjs

Alla påverkas inte av höjningen utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget. Det beror också på om du har ett bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Höjningen gäller för avgifter från augusti och framåt. Du kommer att få ett nytt avgiftsbeslut från oss i augusti, då ser du om riksdagens ändring påverkar din avgift eller inte. Om din avgift påverkas syns det först på fakturan du får i september.

Vi uppdaterar vår information om Avgifter för vård och omsorg när ändringarna börjat gälla.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad