Ny utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad

Vi hälsar Attendo Hemtjänst Mölndal välkommen som ny utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad från 22 augusti 2022.

Ny utförare av hemtjänst

Attendo Hemtjänst Mölndal utför alla tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut: service, personlig omvårdnad, socialt stöd och/eller avlösning för närstående.

Attendo AB är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med drygt 27 000 anställda i Sverige, Finland och Danmark och finns på ett 70‑tal orter i Sverige.

Attendo Hemtjänst Mölndal är valbara för personer som bor i norra Mölndal.

Du kan välja utförare

I Mölndals stad har vi valfrihet inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som har beviljats hemtjänst själv kan välja vem som ska utföra hemtjänsten hos dig.

På webbsidan Kundval hemtjänst kan du se samtliga utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad.

Krav och uppföljning

Alla privata utförare uppfyller vård- och omsorgsnämndens krav och är godkända som utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad. Kvaliteten på hemtjänsten följs regelbundet upp på samma sätt för alla utförare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad