Misstänkt algblomning i Djursjön

Efter tips om misstänkt algblomning i Djursjön uppmanas alla nu invånare att vara extra vaksamma när de badar i sjöar.

Vi har fått ett tips med bilder från en uppmärksam kommuninvånare som visar misstänkt algblomning i Djursjön. Eftersom vi endast tar prover på våra kommunala badplatser så vill vi istället påminna alla om att vara vaksamma innan de hoppar i vattnet eller låter sina hundar bada, säger Raymond Thorley miljöinspektör Mölndals stad.

Den misstänkta algblomningen ser ut vara liten i sin omfattning men kan utökas och spridas snabbt i sjön under gynnsamma förhållanden.

Det finns alltid en risk för att gifitiga toxiner bildas vid algblomning så det är viktigt att var uppmärksam. Den som ändå väljer att bada i sjön gör det på egen risk, säger Raymond Thorley.

Om du badar i en sjö med algblomning finns det risk för hudirritation och för små barn och husdjur kan toxinerna utgöra en hälsofara.

Vattenprover på kommunala bad

Den som vill vara säker på vattenkvalitéen kan istället välja någon av Mölndals stads 10 kommunala badplatser. Där sker regelbunden tillsyn och badvattenprover tas under badsäsongen.

Tecken på algblomning

Havs- och vattenmyndigheten ger tips på hur du känner igen algblomning:

Vid lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt - resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa. Om du kan se mindre än en meter i vattnet är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Allt grumligt vatten är dock inte algblomning. Losslitna alger och ansamlingar av pollen kan ibland likna algblomning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad