Årlig brukarundersökning startar igång nu i höst

Snart genomförs den årliga brukarundersökningen och i år deltar de som har daglig verksamhet eller daglig sysselsättning.

1 september - 31 oktober

Den nationella brukarundersökningen inom funktionsstöd genomförs under perioden 1 september–31 oktober. Syftet är att få veta mer om hur brukarna upplever stödet de får och hur de trivs. Frågorna som ställs i undersökningen handlar om självbestämmande, trygghet, trivsel och bemötande.

Två grupper svarar vartannat år

Område funktionsstöd i Mölndals stad har valt att dela upp sina verksamheter i två grupper som turas om att delta i undersökningen. I år är det brukare som har daglig verksamhet eller daglig sysselsättning som får svara på frågorna i undersökningen. Nästa år är det brukare som har bostad med särskild service, boendestöd eller personlig assistans som får svara på frågorna i undersökningen.

Frivilligt att delta

Det är frivilligt för brukarna att delta och de ska svara själva på enkäten. Det betyder att närstående, god man eller personal inte får vara med som stöd. Brukarna kan välja att få stöd av en oberoende frågeassistent som till vardags arbetar i en annan verksamhet. Det finns både bildstöd och ljudstöd till frågorna. Svaren kan lämnas via dator, surfplatta, mobil eller på pappersenkät.

Brukare delaktiga i utvecklingsarbetet

Resultatet av brukarundersökningen används för att förbättra verksamheten och brukarna är delaktiga i utvecklingsarbetet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad