Suicidprevention i fokus

Nu på lördag den 10 september infaller suicidpreventiva dagen. Malin Fridlund berättar om det pågående arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för att förebygga självmord.

Malin Fridlund jobbar som folkhälsosamordnare och håller i arbetet med att ta fram stadens handlingsplan för suicidprevention.

Suicidpreventiva dagen, som infaller nu på lördag, är ett internationellt arrangemang. Hur jobbar Mölndals stad med frågan? Det har Malin Fridlund koll på. Hon leder nämligen det arbete som pågår med att ta fram en plan för suicidprevention, där merparten av stadens förvaltningar deltar och bidrar.

– Det märks att ämnet engagerar och alla förvaltningar ser att frågan är angelägen för deras verksamheter, ur olika perspektiv.

Utöver stadens förvaltningar bidrar SPIV – suicidprevention i Väst i arbetet med handlingsplanen.

Många berörda

Förhoppningen är att handlingsplanen ska vara klar och kunna antas i början av 2023. Varför är det så viktigt att vi jobbar aktivt med suicidprevention?

– Nära 1500 personer i Sverige tar sitt liv varje år, och av den statistiken berörs även syskon, föräldrar, barn, vänner, kollegor och andra. Vi vet att självmord går att förhindra och förebygga. Därför är det vår skyldighet som samhälle att göra allt vi kan för att identifiera brister och öka kunskapen om självmord, så att vi kan jobba förebyggande och förhindra att människor hamnar i en situation där det känns som att den enda lösningen är att ta sitt liv, säger Malin Fridlund.

Västra Götalandsregionen tog fram en handlingsplan för suicidprevention 2020 och tilldelade då alla kommuner i regionen – däribland Mölndals stad – pengar för arbete med frågan.

Mindre tabu

Nu på lördag infaller alltså suicidpreventiva dagen. Det uppmärksammas runt om i världen. Här i Göteborgsområdet genomförs exempelvis ett arrangemang i Domkyrkan under rubriken ”Tillsammans förebygger vi självmord” där SPIV är en av aktörerna.

Malin Fridlund lyfter fram den förändring som skett på senare år när det gäller att prata öppet om suicid.

– En myt om självmord har varit att samtal om självmord kan trigga fler att ta sitt liv. Detta stämmer inte, säger hon.

– Att sätta ord på sina tankar inför någon som lyssnar, kan istället hjälpa oss att hitta andra vägar och få oss att förstå att det finns hjälp att få.

Om du eller någon annan mår dåligt

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad