60 skyddsbehövande har hittills anvisats till Mölndal

Efter drygt två månader med den nya lagstiftningen har sextio personer som är skyddsbehövande från Ukraina anvisats till Mölndal. Vi klarar av uppdraget genom gott samarbete mellan olika delar av vår organisation.

Den ukrainska flaggan vajade utanför stadshuset i centrala Mölndal under några veckor, som ett sätt att visa stöd till Ukraina och dess invånare.

Ett drygt halvår efter invasionen av Ukraina har strax över 45500 ukrainare kommit till Sverige. Sedan slutet av maj har antalet nya personer per vecka legat stadigt på cirka 450-500 personer.

Den 1 juli trädde en ny lagstiftning i kraft som innebär att Migrationsverket kan anvisa skyddsbehövande från Ukraina till en specifik kommun, som därmed får ansvar för att ordna boende. När en person anvisats till Mölndal, ska vi vara redo att ta emot personen inom max en månad.

Hittills, i början av september, har sextio personer anvisats hit och av dessa har drygt fyrtio kommit hit och installerat sig i det boende som staden ordnat. Boende har hittills kunnat lösas och arbete pågår för att skaffa fler platser, så att vi ska kunna klara vårt uppdrag även framöver.

Mölndals så kallade fördelningstal är 207, vilket innebär att vi ska vara beredda att ta emot så många skyddsbehövande under 2022. I dagsläget vet vi inte om det blir exakt detta antal skyddsbehövande som anvisas till Mölndal i år, men det är vad vi utgår ifrån och behöver förbereda oss på.

Utöver de personer från Ukraina som anvisats till vår kommun av Migrationsverket, bor ett hundratal skyddsbehövande här i så kallat eget boende. Det innebär att boendet har ordnats på egen hand (utan hjälp från Mölndals stad). Även gentemot dessa personer har vi som kommun ett visst ansvar, exempelvis när det gäller att erbjuda barn och ungdomar skola. Om en person som bor i eget boende inte kan bo kvar och behöver hjälp med att skaffa nytt boende, är det till Migrationsverket som hen ska vända sig – exempelvis till myndighetens servicekontor i Göteborg eller till dess växel och kontaktcenter.

Parallellt med att vi jobbar med frågan om boende, pågår arbete med att skapa ett gott mottagande i fråga om exempelvis möjlighet att lära sig svenska och att delta vid aktiviteter. Här har ideella organisationer och civilsamhället en viktig roll. Mölndals stad håller ihop ett föreningsnätverk för att underlätta detta arbete.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad