De stöttar unga till en mer aktiv vardag

Hälsolotsarna hjälper unga med lättare psykiska eller fysiska besvär att komma igång med träning eller att hitta till nya sociala sammanhang.

Eman Khalif och Daniel Jönsson heter Mölndals stads nya hälsolotsar. Hälsolotsen är en helt ny funktion som ska hjälpa unga runt 13-25 år att komma igång med en mer aktiv fritid eller att byta social miljö.

Gemenskap och sociala sammanhang är avgörande för ungas sociala och psykiska hälsa, där kommer vi in, säger Eman Khalif, hälsolots på Mölndals stad.

Insatsen anpassas efter den unges behov

Tillsammans med den unge tar hälsolotsen fram en plan för en mer aktiv och social vardag och fritid. Hur många gånger man får träffa hälsolotsen beror helt på hur behoven ser ut. Det kan handla om individuella träffar, promenader eller besök på gymmet, prova på gruppverksamhet eller komma i kontakt med en ny förening.

De första små stegen mot att vara fysisk aktiv är så viktiga och där ska vi finnas som ett stöd, säger Daniel Jönsson, hälsolots på Mölndals stad.

Kontakt med hälsolotsarna

Den unge själv kan ta en första kontakt eller bli hänvisade dit av en vuxen i hens närhet. Kontakten med hälsolotsen är helt frivilligt och sker endast med den ungas godkännande eller på den ungas eget initiativ.

Det kostar inget att träffa hälsolotsen, och mötena kan ske fysiskt, via telefon, digitalt eller via sms. De sker alltid på den unges villkor.

hälsolotsarnas webbsida finns all kontaktinformation.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad