Kommunfullmäktige i korthet

Onsdagen den 21 september hade kommun­fullmäktige möte. Bland annat hanterades en remiss om den förändrade skolorganisationen i östra Kållered samt beslut togs om att utöka investeringen för den nya isstadion i Åby arenastad.

Dessutom tillstyrktes Mölndala fastighets AB, ett av kommunens bolag, köp av Korndals fastighets AB i Forsåker. Köpet är en viktig del i utvecklingen av Forsåker där marken planeras bli en ny park i centrala Mölndal som är tillgänglig för allmänheten.

Förändringar i organisationen av skolor i östra Kållered

Tidigare i år hanterades ett ärende om en förändrad skolorganisation i östra Kållered. Ärendet återremitterades och säkerhetsaspekter av en större skolenhet skulle belysas för att säkerställa den pedagogiska kvaliteten i verksamheten. Detta ärende togs upp på gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige och beslut togs om att genomföra förändringen.

Skolorganisationen i östra Kållered ändras enligt följande:

  • Östergårdsskolan blir Östergårds förskola.
  • Brattåsskolan blir en skola för årskurserna F - 3 och
  • Streteredsskolan blir en skola för årskurs 4 - 9.
  • Grundskoleverksamheten på Östergård upphör.

Skolorganisationsförändringen kan genomföras tidigast till läsårsstart 2023.

Justering av investeringsanslag för den nya isstadion

Just nu bygger vi en ny isstadion  i Åby arenastad. Kostnaderna för projektet har stigit och kommunfullmäktige tog beslut av att öka investeringen, från 117,5 mnkr till 194,5 mnkr.

Bakomliggande orsaker till de ökade kostnaderna är främst följande:

  • Kraftigt ökade priser på råvaror samt för byggmaterial som skedde under pandemin.
  • Att projektet behöver byggas i två etapper för att inte riskera att föreningarnas vintersäsong uteblir.
  • Ny högspänningstransformator behövs för att klara de nya effekterna.
  • Kriget i Ukraina har fått priserna på råvaror och byggmaterial att ytterligare öka kraftigt, mars-maj, 2022.
  • Tillkommande kostnader för rivning med hänsyn till betongfundament under mark samt ökade deponikostnader.

Mölndala fastighets AB köper Korndals fastighets AB

Kommunens fastighetsbolag Mölndala har köpt Korndals fastighets AB och kommunfullmäktige tillstyrkte köpet, med ett pris på 150 mnkr. Köpet är en viktig del i utvecklingen av Forsåker där marken planeras bli en ny park i centrala Mölndal som är tillgänglig för allmänheten.

  • Tjänsteskrivelse för ställningstagande om köp av Korndals Fastighets AB

Ta del av alla ärenden

Titta i efterhand

Du kan titta på kommunfullmäktige direkt under mötet eller i efterhand.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad