Ny modell för specialiserad palliativ vård

Under första veckan i oktober ska en ny modell för specialiserad palliativ vård i hemmet att införas i Mölndals stad.

Modellen är gemensam för hela Göteborgsregionen och innebär att fler svårt sjuka patienter i livets slutskede kan erbjudas en omfattande och trygg vård i sin egen bostad, med stöd av mobila team. Syftet med den nya modellen är att få en jämlik vård som är tillgänglig för fler.

Mobila team med specialkompetens

De mobila teamen består av läkare, kurator och sjuksköterskor som utgår ifrån Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). De tar över det medicinska ansvaret från primärvården och är ett stöd till den kommunala hemsjukvården där patienten ska vara inskriven.

Vår egen personal kommer även fortsättningsvis att utföra den största delen av vården, med stöd av de mobila teamen. Vi kompletterar varandras kompetenser och tillsammans kan vi göra ännu mer för patienterna och deras närstående, förklarar Christina Wadell, strategisk verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.

Samma modell inom hela regionen

Göteborgs stad började använda modellen under våren och nu i höst införs den i flera kranskommuner. Arbetet med att ta fram en ny modell har pågått sedan drygt ett år tillbaka i ett flertal arbetsgrupper, med bred representation. Som involverat SU, Göteborgs Stad, berörda kranskommuner och vårdcentraler.

Modellen skapar ett ännu tätare samarbete mellan sjukhus, vårdcentraler och den kommunala hälso- och sjukvården, vilket är mycket positivt. Många svårt sjuka patienter finner stor trygghet i att få tillbringa den sista tiden i sitt eget hem. Vi ser fram emot att snart kunna erbjuda avancerad symtomlindring i hemmet till fler patienter i Mölndals stad, berättar Christina Wadell.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad