Mölndal fortsätter klättra i företagsklimatmätning

Igår publicerade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Mölndal stad har under flera år klättrat uppåt i rankningen och så även i år.

Sedan 2001 genomför Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Med rankingplats 49 av 290 klättrar Mölndals stad i år fyra placeringar jämfört med förra årets mätning i och är därmed en av få kommuner inom Göteborgsregionen som förbättrar sitt resultat jämfört med föregående år. 

2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. 


Resultatet visar på ett långsiktigt och stabilt arbete med att ständigt förbättra för våra företag. Vi har en kurva som långsamt pekar uppåt och att vi undviker stora svängningar upp och ner är positivt. En stadig ökning, om än liten, visar på hållbarhet och stabilitet. Det är så vi får ett företagsklimat i staden som håller över tid och som är robust, säger Carina Kloek-Malmsten, näringslivschef Mölndals stad.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad