Mölndal får ny politisk majoritet

M och S har bildat en gemensam majoritet som ska leda Mölndals stad under mandatperioden 2022–2026.

Den 19 oktober sammanträder de nyvalda politikerna för första gången i kommunfullmäktige. Då ska de bland annat välja vilka ledamöter som ska ingå i den nya kommunstyrelsen, utse fullmäktiges ordförande samt två vice ordförande.

Socialdemokraterna och Moderaterna har kommit överens om att bilda en gemensam majoritet som ska leda Mölndals stad under den nya mandatperioden. Det meddelar partierna i ett pressmeddelande.

Samarbetet innebär att partierna ingått i en valteknisk samverkan, där deras mandat läggs i hop en pott och fördelas på de olika politiska uppdragen i Mölndals stad. 

I kommunvalet 2022 Socialdemokraterna fick 17 mandat och Moderaterna 14. Mölndals kommunfullmäktige har totalt 61 mandat.

Så styrs Mölndals stad

Mölndals stad styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som väljs var fjärde år.

Så här ser den politiska organisationen ut:

  • Kommunfullmäktige: Kommunens högsta beslutande instans som har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.
  • Kommunstyrelsen: Ansvarar för att det som kommunfullmäktiges beslutar genomförs och följs upp.
  • Nämnderna: Leder förvaltningarna som utför den dagliga verksamheten i Mölndals stad.

Dela på:

Senast uppdaterad