Ansökt om förskola eller pedagogisk omsorg? Då kommer besked

Som vårdnadshavare kommer du att få besked under hösten, tidigast i oktober.

I januari och i februari är det många nya barn som börjar på våra förskolor och pedagogisk omsorg. Du som har ansökt kommer att få besked om vilken förskola eller pedagogisk omsorg ditt barn får plats på. Beskedet kommer tidigast under oktober.

Erbjudandet skickas till dig via e-post. Om du vill att ditt barn ska börja senare under våren får du besked så snart vi kan placera ditt barn på önskat placeringsdatum.

Svara på ditt besked

När du får ditt besked har du sju dagar på dig att svara via den länk som skickas med e-postmeddelandet. För att kunna lämna svar måste du logga in med Bank-id. Alla vårdnadshavare måste logga in och lämna svar.

Om du saknar personnummer, e-post eller om det finns skäl för sekretess skickas erbjudandet som brev med posten. Brevet ska då skrivas under av alla vårdnadshavare och skickas tillbaka till oss.

Om du tackar nej

Om du tackar nej till något av dina tre önskade alternativ så förlorar du din plats i kön.

Det är många som söker plats på våra förskolor och pedagogisk omsorg och därför kan du i vissa fall erbjudas en plats som inte tillhör dina alternativ.

Om du inte vill ha den plats som du blir erbjuden kan du tacka nej. Om du tackar nej så får du vänta tills det blir en ledig plats på något av dina sökta alternativ.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad