Så hanterar vi energisituationen

De höga elpriserna påverkar hela samhället. Därför behöver vi alla hjälpas åt. Så här rustar Mölndals stad inför den ansträngda energisituationen. Och detta kan du göra själv.

För många innebär de höga elpriserna en tuff ekonomisk utmaning. Det finns också en risk att vi får elbrist i vinter, om inte elen som produceras i Sverige räcker till. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska konsekvenserna av den ansträngda energisituationen.

Detta gör Mölndals stad

Långa elinköp ger stabila priser

Mölndals stad har köpt in el för hela 2022 och nästan hela 2023 till ett största delen fast pris. För att undvika kraftiga prissvängningar köper vi regelbundet el med lång framförhållning. Vi har exempelvis köpt 65 procent av den el som vi väntas förbruka 2024 och 50 procent av elvolymen för 2025 är redan inköpt till ett väldigt förmånligt pris.

Därför kommer våra elkostnader sannolikt inte att öka så mycket de närmaste åren.

Så sparar vi el

Vi måste alla hjälpas åt att spara el. Därför arbetar Mölndals stad löpande med att energieffektivisera verksamheten.

Detta har vi redan gjort

  • Bytt ut gatubelysningsarmaturer mot energisnål LED.
  • Ersatt belysning på fritidsanläggningar med närvarostyrd LED-belysning.
  • Återvinning av energi i energikrävande anläggningar som ishallar. Exempelvis har förbrukningen av fjärrvärme i Kållereds ishall. minskat till 20 procent genom att använda värmepumpar.
  • Byggt ut solcellsanläggningar. Under 2023 kommer Mölndal ha en produktion på cirka 1 miljon kWh solel.

Vi planerar även fler åtgärder för att minska vår elförbrukning. Så att vi står väl förberedda inför vinterns energisituation.

Åtgärder som vi planerar och överväger

  • Förändrade tändnings- och släckningstider för gatubelysning.
  • Minskad stämningsbelysning och julbelysning.
  • Intrimning och tidsstyrning av ventilation.
  • Driftövervakning.
  • Fortsatt utfasning av direktverkande el och elpannor. Dessa ersätts med värmepumpar eller fjärrvärme.

Dessa åtgärder kommer inte att påverka servicen till våra invånare, som exempelvis värmen på våra äldreboenden.

Vår krisberedskap vid elbrist

Mölndals stad har ständig beredskap att vid samhällsstörningar aktivera vår krisledningsorganisation. Om det uppstår en elbrist i Sverige finns det en förberedd planering. Denna planering heter Styrel och leds av Energimyndigheten.

Vi har lämnat in underlag till Energimyndigheten om vilka elledningar som behöver prioriteras vid en eventuell effektbristsituation.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Detta kan du göra

Tips för att spara el

Även små åtgärder kan göra stor skillnad. Därför är det viktigt att vi hjälps åt. Enligt Svenska kraftnät räcker det med att sänka elanvändningen med två procent för att kraftigt minska risken att elen kopplas ifrån i vinter.

Enkla energitips från Mölndals energirådgivare

Energimyndighetens råd för att spara el

Ta hjälp av energirådgivare

Du vet väl att du kan få opartisk och kostnadsfri hjälp för att spara på energin? Kontakta vår energi- och klimatrådgivare som hjälper privatpersoner, organisationer, föreningar och företag som bor eller verkar i Mölndal.

Energi- och klimatrådgivning i Mölndal

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad