Gaia – en världsutställning

Passa på att de konstverket Gaia i Fässbergs kyrka mellan den 18 oktober och 8 november

Gaia - en världsutställning

Konstverket Gaia turnerar nu världen runt och gör sitt enda stopp i Sverige i Fässbergs kyrka. Gaia är en gigantisk svävande jordglob. Det mäter sju meter i diameter och är skapat av bilder från NASAs fotografier av jordytan.

Konstnären

Konstnären Luke Jerram är en brittisk installationskonstnär som skapar skulpturer, stora installationer, och levande konstprojekt. Förutom att hans installationer turnerar runt i världen finns många av hans konstverk i permanenta samlingar, inklusive på Metropolitan Museum of Art i New York och på Wellcome Collection i London.

Gaia

I den grekiska mytologin är Gaia jorden personifierad, på svenska ”Moder jord”. Konstverket ger besökaren möjlighet att se vår planet tredimensionellt, svävande och långsamt roterande i rummet. Installationen hjälper oss att se jorden på håll och upptäcka vad som då händer med oss. Reaktionerna på installationen har varit en känsla av ömsinthet mot planeten, en grundläggande förståelse av hur allt liv hänger samman och en förnyad känsla av ansvarstagande för miljön och klimatfrågorna. Samt en känsla av att alla samhällen på jorden är förbundna med varandra och att vi har ett ansvar gentemot varandra.

Om utställningen

När vi ser Gaia i Fässbergs kyrka omges jorden av ett soundtrack komponerat av tonsättaren Dan Jones. Under de 21 dagarna du kan se konstverket kommer många olika evenemang att äga rum. Du kan också boka Gaia-guidning. Läs mer om utställningen på Fässbergs kyrkas webbplats. Där finns också en specialtidning du kan ladda ner med spännande intervjuer och schema för alla veckorna. Gaia pågår 18 oktober till 8 november.

Evenemanget är en del av Mölndal helt 100 – jubileumsåret 2022.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad