Mandatperiodens första möte i kommunfullmäktige

Onsdag den 19 oktober sammanträdde kommunfullmäktige för första gången med ny mandatperiod. Där valdes bland annat fullmäktiges presidium till kommunfullmäktige och en ny kommunstyrelse.

Nytt presidium till kommunfullmäktige

Per Malm (M) valdes om till ordförande i kommunfullmäktige. Förste vice ordförande Delaram Wall (L) och Martina Enghart (S) valdes till andre vice ordförande. Kommunfullmäktige är Mölndals stads högsta beslutande instans och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Ny kommunstyrelse

Den nya kommunstyrelsen valdes och ansvar för att leda nämnden får Stefan Gustafsson (S). Merjem Maslo (M) valdes till vice ordförande för kommunstyrelsen. Övriga kommunstyrelsen består av följande ledamöter: Pernilla Övermark (S), Kristian Vramsten (M), Ove Dröscher (S), Linus Hedberg (M), Elin Andersson (L), Eric Nilsson (C), My Högfeldt (MP), Joakim Ramberg (V) och Fredrik Mellbin (SD).

Nya kommunalråd

Mandatperiodens kommunalråd blir Stefan Gustafsson (S), Merjem Maslo (M), Pernilla Övermark (S), Elin Andersson (L) och Eric Nilsson (C).

Så styrs Mölndal

Mölndals nya majoritet i kommunfullmäktige, Samverkan Mölndal, består av Moderaterna och Socialdemokraterna. Tillsammans har de 31 av fullmäktiges 61 mandat.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser fattar många beslut som berör vardagen i Mölndal. De förtroendevalda bestämmer vad som ska göras i kommunen och anställda i stadens förvaltningar och bolag ser till att det blir gjort.

Ta del av alla ärenden

Titta i efterhand

Du kan titta på kommunfullmäktige direkt under mötet eller i efterhand.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad