Aktivitetsbidraget höjs

Föreningar som registrerar närvarande på barn- och ungdomsverksamhet får höjt bidrag med en krona per deltagartillfälle.

Föreningar i Mölndals stad som ordnar verksamhet för barn och ungdomar, 7–20 år, kan söka stöd för detta. En del av detta stöd är aktivitetsbidraget. Där får föreningar, som registrerar vilka som är närvarande på sina sammankomster, stöd per deltagare och tillfälle.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har beslutat att höja detta aktivitetsbidrag med en krona per deltagare och tillfälle. I fortsättningen kommer bidragsbeloppen att vara:

  • 8 kr/deltagartillfälle för åldern 7–9 år.
  • 7,50 kr/deltagartillfälle för åldern 10–15 år.
  • 7 kr/deltagartillfälle för åldern 16–20 år.

Vi vill de behålla de äldre ungdomarna inom idrottsrörelsen, men inte uppmuntra de små barnen att träna många gånger i veckan. Därför får föreningarna bidrag för ett tillfälle/vecka för 7–9-åringarna, två aktiviteter för 10–15-åringarna, och tre tillfällen/vecka för de äldsta.

Det känns bra att kunna höja aktivitetsbidraget som en uppskattning till föreningarna. Och för den insats de gör med att engagera och aktivera barn och ungdomar i Mölndals stad. Det ideella föreningslivet är mycket viktigt för ett brett utbud och en aktiv och meningsfull fritid för alla Mölndalsbor, säger Glenn Grimhage, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Under första halvåret 2022 hade dessa föreningar cirka 240 000 deltagartillfällen på sammankomster, träningar, tävlingar. Det innebär att det blir ett tillskott på lika många kronor till föreningarna. Detta är möjligt tack vare att man har kunnat omfördela pengar inom föreningsbidragspotten, från andra bidragstyper där det blir medel över.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad