Så arbetar vi med gode män

I kommunen har vi många som hjälper en annan människa genom att vara god man och vi behöver alltid fler. Vi arbetar även aktivt med att vidareutbilda de som redan är gode män för att skapa bästa möjliga förutsättningar i deras uppdrag.

Som god man är din uppgift att hjälpa en person som på något vis själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att bevaka den hjälpbehövandes rättigheter, förvalta egendom eller på andra sätt se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor.

Patrik Härenstam arbetar som överförmyndarhandläggare i kommunen. I Patriks roll ingår bland annat att fungera som tillsynsmyndighet över de som är gode män. Det innebär dels att säkerställa att allt blir rätt och fungerar som det ska, men också att fungera som ett stöd.

Vårt uppdrag består i huvudsak av tre bitar, tillsyn, stöd och utbildning. Tillsynen är en viktig del i att säkerställa rättigheterna tillgodoses för personen som är i behov av god man. Vi finns också här som stöd och för vägledning och rådgivning. I vissa fall kan vi till exempel hjälpa till genom att informera om vad en god man får och inte får göra enligt lagen, säger Patrik Härenstam, överförmyndarhandläggare.

Varför ska du bli god man?

Som god man har du möjlighet att hjälpa en annan människa att få en fungerande vardag och en bättre livskvalitet.

Att vara god man är en fantastisk möjlighet att få hjälpa en person på ett väldigt direkt sätt. Det ger en direkt utdelning att kunna skapa en trygghet för en medmänniska som inte annars har den möjligheten, säger Patrik.

Uppdrag som god man kan vara olika omfattande beroende på vilken hjälp individen behöver. Det kan till exempel innebära att du är personens talesperson i kontakt med myndigheter, banken eller socialtjänsten.

Du har möjlighet att hjälpa personen med att få rätsida på saker som tidigare har varit lite kaotiska och hjälpa till där det kanske inte funnits någon hjälp tidigare. Ångesten inför till exempel ekonomi eller boendesituation kan minska på grund av en insats som du som god man gör, det tror jag är en av drivkrafterna för många, säger Patrik.

Hur kan du bli god man?

Alla gode män genomgår en utbildning. Du behöver inte ha någon särskild bakgrund för att bli god man, det är vanliga personer med alla möjliga sorters jobb som ställer upp som god man. Som god man får du inte ha någon kriminell eller ekonomisk belastning.

Som god man ska du ha en god uppfattning om hur samhället är uppbyggt, vilka myndigheter som gör vad och hur du tar kontakt med myndigheter, vårdinstanser och liknande som personen du hjälper kan behöva komma i kontakt med. Det underlättar om du har en viss livserfarenhet och några år i arbetslivet bakom dig. Om du känner att du har tid över och vill göra skillnad gör en medmänniska är det ett ypperligt tillfälle att bli god man, säger Patrik.

Matchning av god man och huvudman

När du har registrerat dig som god man blir du kallad på ett informationsmöte. Du matchas sedan ihop med en person som är i behov av en god man. Som god man kan du alltid tacka nej till ett uppdrag eller välja att avsluta ett pågående uppdrag. När en god man väljer att avsluta sitt uppdrag genom att begära sig entledigad påbörjas en ny rekrytering av god man till personen direkt.

När vi har ett nytt uppdrag tittar vi på hur personens situation ser ut, vad personen har för problematik och hur livssituationen ser ut. Vi matchar sedan samman personen med en god man som har rätt kunskap och erfarenhet. Ni får träffas och se om personkemin stämmer och båda ska ju komma överens om att ni kan tänka er att samarbeta, säger Patrik.

Som ny god man kommer du inte att få ett av de mer komplexa uppdragen till att börja med.

Till nya gode män brukar vi välja ett uppdrag där det finns en tydlig struktur. Vi brukar anpassa så att det är ett lite enklare uppdrag, du blir inte inkastad i något komplicerat från början. Vi brukar prioritera att ge nya gode män ett uppdrag ganska snabbt för att de ska komma in i uppdraget medan deras kunskap är färsk, säger Patrik.

Matchningen mellan god man och person i behov av god man är viktig.

Vi behöver alltid fler duktiga och engagerade gode män. Matchningen är viktig, om vi får en så bra matchning som möjligt från början så är chansen större att uppdraget och personkemin fungerar bra. Därför vill vi ha ett brett spektra av gode män med olika erfarenheter från både yrkeslivet och livet i stort, säger Patrik.

Vidareutbildning av gode män

I Patriks uppdrag ingår även ansvaret för att utbilda nya gode män och vidareutbilda de som redan är gode män. Personer som är registrerade som gode män i kommunens register får regelbundna erbjudanden om utbildningar via mejl. I december kommer det till exempel att anordnas utbildningar om redovisningssystem och en utbildning med inriktning på bankfrågor och skuldfrågor.

Vår utbildningsplan utgår från vilka behov som finns. Både de behoven vi själva ser och de som de som är gode män ser, säger Patrik.

Syftet med vidareutbildningarna är både att höja kompetensnivån hos de gode männen och att förbereda och stötta nuvarande gode män inför att ta sig an lite mer komplexa situationer.

Vi har till exempel haft vidareutbildningar för att ta sig an ärenden med en lite mer komplex situation. Till exempel psykisk ohälsa eller missbruk, då har vi haft externa föreläsare som till exempel psykoterapeuter som har pratat mycket om handfasta och konkreta råd och verktyg för att kunna navigera i ett sådant ett sådant uppdrag, säger Patrik.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad