Länsstyrelsen beviljar ansökan om artskyddsdispens

Vi behöver fler förskoleplatser i östra Mölndal och planerar därför att bygga en ny förskola i Hålsten. Vi har nu fått besked från Länsstyrelsen att de beviljar den ansökan om artskyddsdispens som vi har skickat in. Parallellt har kostnaden för att bygga förskolan ökat i och med situationen i omvärlden. Vi arbetar nu med att se över hur vi ska fortsätta projektet.

Vi har fått svar från Länsstyrelsen gällande ansökan om artskyddsdispens och fågelhäcksinventering. Länsstyrelsen beviljar vår ansökan. Det betyder att länsstyrelsen ger klartecken för att fortsätta projektet förutsatt att vi vidtar de åtgärder som länsstyrelsen kräver.

Nu pågår arbete med att se över vad länsstyrelsens beslut innebär för det fortsatta arbetet med projektet. Vi kommer att gå ut med mer information om vad som händer i projektet när det finns något att berätta.

Ökade kostnader

Eftersom läget i omvärlden har ändrats och priser har skjutit i höjden har kostnaderna för att bygga Hålstens förskola ökat sedan vi tog fram en kostnad i januari 2021. Vi arbetar nu med att se över hur vi ska komma framåt i projektet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad