Du fulspolar väl inte?

I Mölndal har vi ett bra avloppssystem. Men avloppet är inte byggt för att ta hand om skräp, fett, olja eller kemikalier. Den 19 november uppmärksammar FN Världstoalettdagen, en dag för att uppmärksamma att över 3 miljarder människor inte har tillgång till en toalett och fungerande avloppssystem.

I Sverige och Mölndal har vi tillgång till toaletter och hyffsat bra avloppsledningar samt gott om vatten. Det är dock inte en självklarhet för många människor på vår planet.

Det osynliga påverkas av dåliga avlopp

Vi står inför en global sanitetskris. Idag lever 3,6 miljarder människor fortfarande med toaletter av dålig kvalitet som förstör deras hälsa och förorenar deras miljö. Varje dag dör mer än 800 barn i världen av diarré kopplat till osäkert vatten, sanitet och dålig hygien. I år fokuserar Världstoalettdagen på hur sanitetskrisen påverkar grundvattnet.

Otillräckliga sanitetssystem sprider mänskligt avfall i floder, sjöar och mark och förorenar vattenresurserna under våra fötter. Detta problem verkar dock vara osynligt. Osynligt eftersom det händer under jorden. Osynligt eftersom det händer i de fattigaste och mest marginaliserade samhällena.

Grundvatten är världens vanligaste sötvattenkälla. Det stödjer dricksvattenförsörjning, sanitetssystem, jordbruk, industri och ekosystem. I takt med att klimatförändringarna förvärras och befolkningen växer, är grundvattnet avgörande för mänsklighetens överlevnad.

Fakta Världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag.

Dagen ska uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett och ett välfungerande avlopp. I samband med klimatförändringarna blir problemet ännu större.

Att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet är ett av de globala målen för hållbar utveckling.

Det här gör Mölndals stad

Vi arbetar för att ha hållbara avlopp. Det gör vi genom att förnya avloppsnätet där det är gammalt. Så nästa gång du ser oss gräva i gatan kan det vara för att vi ser till att du har ett fungerande avlopp och friskt vatten i kranen.

Vi arbetar även med att bygga dagvattenledningar där det saknats. I områden där antalet året runt boende ökat arbetar vi med att bygga ut nya vatten och avloppsledningar, för att minska risken för att avlopp kommer ut i sjöar och vattendrag.

Det kan du göra

Du kan göra mycket för att bidra till hållbart avlopp. Enbart det som kommer inifrån kroppen (kiss, bajs, kräks), spillvatten och toalettpapper ska ner i avloppet. Allt annat förgiftar vattnet, förstör naturen och ger stopp i ledningar och pumpstationer.

Trasor, lindor, naglar, våtservetter, hushållspapper, bindor, tops, textilier och annat som fulspolas ner orsakar stopp i våra avloppspumpstationer.

Ett stopp innebär dels att vår driftspersonal behöver lägga tid på att åka och rensa och laga pumparna, vilket kostar pengar och tar tid från andra viktiga uppgifter. När det blir stopp finns det även en risk att vi är tvingade att låta avloppsvatten orenat rinna ut i vattendragen vilket inte är bra för miljön, säger Tony Strandh, VA-chef på tekniska förvaltningen i Mölndals stad.

Du som har egen avloppsanordning kan göra en viktig insats genom att se till att den fungerar som den ska så att du inte förorenar miljön eller grundvattnet där du och andra pumpar ert dricksvatten. Ssjälvklart så spolar du inte ner sånt som inte ska spolas ner heller.

Fett orsakar stopp

Även fett och olja orsakar stopp. Häll därför inte ut matolja, frityrolja eller stekfett i avloppet, och inte heller överbliven olja från inlagd mat, till exempel soltorkade tomater.

 • Torka av stekpanna, smörknivar med mera med papper innan du diskar.
 • Samla matfett från förpackningar och stekpannor i en flaska eller tom behållare och släng i ditt brännbara restavfall.
 • Du kan hämta en Miljötratt för att samla upp fettet. Du hittar en tratt på Återbruket Kikås eller ÅVC Lindome, fråga personalen.
 • Samla frityrolja i en dunk eller flaska och lämna in på återvinningscentralen.
 • Läs mer om hur du ska tänka kring fett och se en film från ett igensatt rör.

Mediciner ska inte ner i avloppet

Våra sjöar och hav eller fiskarna och andra vattenlevande djur, är inte i behov av dina mediciner. Spola aldrig ner överbliven medicin, det lämnar du in helt gratis på valfritt apotek!

Kemikalier skadar miljön

Det finns även andra saker som du inte ska spola ner. Till exempel målarfärg, lösningsmedel och andra kemikalier.

Häller du ut det i avloppet eller en dagvattenbrunn förstör du miljön då det skadar djur- och växtliv i vattnet samt förstör avloppsreningsverkets reningsprocess.

Naturligtvis är vatten som du städat, tvättat eller diskat med och har t.ex. såpa eller diskmedel i okej att hälla ut i avloppet. Men töm inte ut oanvända sådana medel i avloppet.

Lösningsmedel, lacknafta och liknande ska aldrig ner i avloppet, du tvättar alltså inte av en pensel så det rinner ner i avloppet.

Tvätta aldrig bilen på gatan, dagvattenbrunnen går direkt ut i närmaste vattendrag. Din biltvätt på gatan förorenar alltså din eller dina barns badsjö och sjöar där vi tar vårt dricksvatten från.

Fakta fulspolning

Gryaab på Hisingen tar hand om avloppsvattnet från Mölndals kommun. Varje år får de rensa ca 1 000 ton skräp från sina filter. Det är skräp som spolats ner och inte fastnat i pumpstationer på vägen ifrån de kommuner som är anslutna till reningsverket. Skräp som spolas ner i toaletten fulspolas.

Det som fulspolas mest är:

 • Fett och matolja
 • Hushållspapper
 • Våtservetter
 • Naglar
 • Fimpar och snus
 • Tops/bomullspinnar
 • Trasor
 • Kemikalier inkl målarfärg

Om du fulspolar, går det även åt mer energi för att rena vattnet vilket också påverkar miljön.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad