Så sköter Mölndal halkbekämpning och snöröjning

När snön faller jobbar Mölndals stad efter en särskild åtgärdslista för vilken ordning gatorna snöröjs. Vissa gator ansvarar andra än staden för och trottoarer ska fastighetsägare skotta och sanda. Vi delar helt enkelt på jobbet.

Mölndals stad sköter snöröjning och halkbekämpning på de gator där vi är väghållare. Det finns många gator och vägar som sköts av andra, till exempel Trafikverket och samfälligheter. Det finns också saker du själv ska göra, vi hjälps helt enkelt åt med arbetet.

Så sköter vi snöröjning och halkbekämpning

Vi har vinterberedskap under vintermånaderna. Det innebär att vi och våra entreprenörer är beredda att börja halkbekämpa och skotta dygnet runt.

I första hand kör vi gator med kollektivtrafik och hållplatser, huvudvägar, branta backar och huvudcykelvägar. Dessa ska normalt vara åtgärdade inom 4 timmar efter att det slutat snöa. Huvudcykelvägarna sopsaltar vi för framkomlighet och säkerhet, ofta är det redan gjort när du vill cykla till jobbet eller skolan på morgonen.

Bostadsgator och andra områden tar vi efter de prioriterade gatorna. Bostadsgatorna ska vara framkomliga 12 timmar efter avslutat snöfall och helt röjda inom 24 timmar.

  • Så länge snöfallet pågår kommer det att finnas snö på vägarna eftersom det hela tiden fylls på direkt när vi plogat.
  • Ibland kör våra entreprenörer med olika fordon på olika sträckor, vilket gör att delar av vissa gator kan snöröjas senare än intilliggande gator då de till exempel körs med ett mindre fordon.
  • Det går inte att säga exakt när din gata körs.
  • Olika entreprenörer kör olika gator och bilarna kör olika rutter. Bara för att gatan bredvid plogats men inte din innebär det inte att vi glömt din gata. Det kan vara att det är en annan bil eller så kommer plogen strax tillbaka.

Halka kan förekomma mycket lokalt, anpassa alltid din hastighet och restid efter väglaget!

Fastighetsägare ansvarar för trottoarer

Mölndals stad och du som äger en fastighet hjälps åt med jobbet att röja snö. Det gäller oavsett om det är flerbostadshus, kontorshus, villa, radhus eller en obebyggd fastighet. Du som fastighetsägare ansvarar för:

  1. dina egna ytor på din fastighet. (till exempel gångytor i ett lägenhetsområde)
  2. att skotta och halkbekämpa trottoarer.
  3. att skotta trappor och gångvägar, ibland inom 7 meter från din fastighet.
  4. att snöröja runt dina sopkärl eller miljöhus så vi kan hämta soporna
  5. Ordna öppningar i vallar vid infarten till din fastighet om det råkar bli så under snöröjningen av gatan. Mölndals stad tar bort vallarna om det behövs för trafiken.

Läs mer om Fastighetsägarens ansvar för snöröjning och vad du ska tänka på. Där hittar du också information var du kan hämta saltblandad flis att använda på trottoaren.

Ta det lugnt i trafiken

Det kan, trots saltning och plogning, vara halt. Ta det lugnt när du är ute i trafiken. Sänk hastigheten och kör försiktigt och visa hänsyn till dina medtrafikanter, oavsett trafikslag.

Det är du som kör som ska anpassa körstil och hastighet efter rådande sikt och väglag. Det oavsett fordon. Om det är halt och du inte bytt till vinterdäck på din bil - låt bilen stå!

Följ trafikläget på trafiken.nu och lyssna på trafikradion i SR P4.

Gå försiktigt!

Du som går - gå försiktigt! Sjukvården är ansträngd och du kan göra mycket genom att inte riskera att bidra med halkolyckor. Använd gärna broddar för att minska risken för halkolyckor.

Prioriteringslista för snöröjning

Först kör vi gator med kollektivtrafik, busshållplatser, huvudcykelvägar, branta backar och större gator. Därefter kommer bostadsgatorna.

Textversion av filmen

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad