Orange Day uppmärksammar våld mot kvinnor och flickor

Våld i nära relationer är en viktig fråga varje dag. I slutet av veckan uppmärksammar vi frågan lite extra runt om i staden som en del av den internationella dagen mot våld mot kvinnor och flickor, Orange Day.

På Orange Day den 25 november smyckar staden och några företag olika platser i färgen orange. Ett axplock av det som händer:

  • Flaggning runt stadshuset
  • Vi delar ut en folder om våld i nära relationer i innerstan under morgonrushen
  • Företaget Essity lyser upp sin byggnad och belysningen under Mölndals Bro blir också orange
  • The Weaver smyckar hotellet
  • Stadens Instagram-konto används i veckan av Sara Abiri, utvecklingsledare, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
  • Flera av våra gemensamma statyer smyckas
  • Information om Orange Day finns på stadens informationsskärmar

Du kan själv uppmärksamma Orange Day genom att klä dig i orange, eller att delta i någon av våra kostnadsfria föreläsningar för att öka din kunskap. Om du också har energisnåla LED-lampor som du kan byta till färgen orange så är det också ett sätt att visa att du står bakom kampanjen.

Föreläsningar och evenemang

Digital föreläsning – Våldsutsatta kvinnor – Samhällets ansvar
Åsa Witkowski, enhetschef för Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) med regeringsuppdraget att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor föreläser om samhällets ansvar gentemot våldsutsatta kvinnor. Föreläsningen berör övergripande både internationellt och nationellt arbete mot våld och mynnar ut i hur det strategiska arbetet mot våld i andra kommuner och i Mölndal idag ser ut. Tid: 13.00-14.00.

Evenemang – För ett liv fritt från våld
Mölndals fritidsgårdar uppmärksammar Orange Day med hiphopkonsert, dansshow och möjlighet att själv skapa och måla budskap mot våld. Tid: 17.00-22.00.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad