Stor satsning på nya skolor

Mölndal växer och vi blir fler. Nu har tre nya skolprojekt fått klartecken, nya Västerbergsskolan, nya Bifrosts förskola samt en utbyggnad av Almåsskolan.

Vi planerar för fler skol- och förskolelokaler eftersom invånarna blir blir allt fler i Mölndal. På onsdagens möte i kommunfullmäktige antogs tre nya projekt för att möta dessa behov.

Två av dessa är nya Västerbergsskolan och nya Bifrosts förskola, i området Bifrost, nära Mölndals innerstad. Fullmäktige antog detaljplanen som innebär en ny grundskola, en ny förskola samt en idrottshall.

Skolverksamheten på Västerbergsskolan kommer kunna utökas från 175 elever till omkring 570 elever i årskurs F–6. Dessutom byggs förskolan ut från 12 avdelningar till 14 avdelningar. 

Båda projekten beräknas vara klara till höstterminens start 2024.

Bifrost får också en fullskalig idrottshall som även ska kunna användas för föreningsverksamheter utanför skoltid. Detaljplanen inkluderar också en möjlig föreningslokal i anslutning till hallen.

Klartecken för Almåsskolan

Kommunfullmäktige beslutade också att Almåsskolan hus C ska byggas om. Byggnationen omfattar en tillbyggnad innehållande storkök, matsal, bibliotek, personalutrymme, fritidsgård samt skyddsrum. Den nya skolbyggnaden väntas vara klar hösten 2024.

Ombyggnationen av Almåsskolan är en del av ett större projekt där Lindome centrum ska rustas upp.

Med denna satsning möjliggör vi nya mötesplatser i Lindome vilket kommer att bidra till ökad trygghet och trivsel i centrumområdet. säger Merjem Maslo, kommunstyrelsens vice ordförande (M), i ett pressmeddelande.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad