Renhållningstaxa 2023

Renhållningstaxa har reviderats med 6,8 procent och nya avgifter för hantering av avfall gäller från 1 januari 2023.

I renhållningstaxan 2023 Pdf, 274.4 kB. står vilka avgifter som kommunen tar ut för hantering av avfall från hushåll och verksamheter. Mölndals stad ansvarar för att samla in, transportera, återvinna och minska kommunalt avfall och returpapper.

Revideringen antogs i Tekniska nämnden i oktober. Taxan höjs med 6,8 procent och de nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2023. Orsaker till höjningen är bland annat ökade drivmedelspriser och behandlingsavgifter för brännbart restavfall.

Grundavgift och hämtningsavgift

Renhållningstaxan för en- och tvåfamiljshus samt flerfamiljshus består av en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av våra avfallsanläggningar, arbete med planering och information. I den ingår också kostnad för gångavstånd med upp till 5 meter för kärl, inklusive att kärlet ställs tillbaka på samma plats.

För villahushåll med eget abonnemang för sophämtning är hämtning av vitvaror, till exempel kylskåp och spis, inkluderad i grundavgiften.

Flerbostadshus betalar en grundavgift per lägenhet och år samt en hämtningsavgift.

Från 1 januari 2023 gäller följande priser på grundavgift:

  • En- och tvåbostadshus (permanent boende) = 1 250 kronor (exkl. moms) per år för fyrfackskärl, tvåfackskärl och enfackskärl brännbart restavfall.
  • En- och tvåbostadshus (fritidsboende) = 625 kronor (exkl. moms) per år.
  • Flerbostadshus = 506 kronor (exkl. moms) per år och lägenhet.

Hämtningsavgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av hushållsavfallet. Nivån på avgiften baseras på val av abonnemang, storlek på behållarna och hur ofta hämtningen sker.

Vanliga abonnemangstyper

Från årsskiftet gäller följande priser på våra vanligaste abonnemangstyper för en- och tvåfamiljshus. Kostnad för övriga abonnemangstyper finns samlade här på webbplatsen.

Alternativ 1 (standard)
2 x 370 liter fyrfackskärl = 3 616 kr per år (inkl. moms)

Alternativ 5
2 x 240 liter fyrfackskärl = 3 458 kr per år (inkl. moms)

Alternativ 2
1 x 370 liter fyrfackskärl = 3 461 kr per år (inkl. moms)

Alternativ 8
2 x 370 liter tvåfackskärl = 3 460 kr per år (inkl. moms)

Avgift vid felsortering

När avfallet som ligger i dina sopkärl är felsorterat, hänger vår personal upp en informationslapp på kärlet och registrerar i vårt system att du blivit informerad. Kommunen har rätt att ta ut en avgift på 694 kronor inkl. moms per felsorterat kärl och hämtningstillfälle. Vid upprepade tillfällen av felsortering kan ditt abonnemang omklassificeras.

Lämna material till återvinning

Privatpersoner kan lämna material till återvinning på Återbruket Kikås och Lindome återvinningscentral. Tolv fria besök ingår per år. Besök utöver de fria kostar 188 kr inklusive moms.

Företag som har ett gult återvinningskort debiteras per besök, 374 kr exkl. moms.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad