Vi fortsätter ta emot flyktingar från Ukraina

Året går mot sitt slut och just nu bor strax under tvåhundra flyktingar från Ukraina i Mölndal, antingen i kommunal eller i privat regi. Uppdraget har klarats av tack vare ett gott samarbete kring mottagandet mellan olika delar av staden. Dessutom har flera andra aktörer engagerat sig – däribland det lokala näringslivet, föreningar, studieförbund och trossamfund samt engagerade volontärer.

Vid ett frukostmöte för företag i november, anordnat av stadens näringslivsenhet, berättade Ulrika Madsen Rasmussen om Mölndals mottagande av flyktingar från Ukraina. Passande nog ägde mötet rum i Fässbergskyrkan där konstverket Gaia – en gigantisk jordglob – vid tillfället ställdes ut.

Den dagliga nyhetsrapporteringen från Ukraina fortsätter och just nu syns inget slut på det pågående kriget. I dagsläget, strax före jul, bor omkring 190 ukrainska flyktingar i olika åldrar i Mölndal. Ungefär åttio av dessa bor i stadens regi, vilket betyder att personen har bett Migrationsverket om hjälp med boende och att hen anvisats till Mölndal.

En anvisning innebär att kommunen ansvarar för att ordna boende åt personen, vilket nu finns i lite olika former och på olika geografiska platser här i Mölndal. Det medför även en ekonomisk ersättning till staden från den statliga myndigheten.

Föränderligt läge

Flera delar av staden har samarbetat kring mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det har handlat både om att ordna boendeplatser och om att skapa ett gott mottagande när personerna väl är på plats. Det har också varit viktigt att följa utvecklingen eftersom situationen varit föränderlig och informationen ibland knapphändig.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen håller ihop stadens arbete med att ta emot anvisade ukrainska flyktingar. Till en början, i mars, handlade det om att ställa i ordning och driva evakueringsplatser. Detta arbete var under en period väldigt intensivt för att senare under våren mattas av.

Under sommaren fick stadens arbete med mottagande lite mer långsiktiga former, i och med en ny lag som gjorde att Migrationsverket kunde börja anvisa personer till specifika kommuner. Under våren hade man börjat rigga en mindre organisation som stod klar i början av hösten, och som jobbar praktiskt med mottagandet av anvisade personer.

Jag tycker att vi gemensamt i staden har hanterat situationen på ett väldigt bra och lösningsfokuserat sätt. Situationen och informationen har förändrats längs vägen och vi har fått ”gå och göra samtidigt”, säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

Jobbkafé med mera

Kultur- och fritidsförvaltningen har startat och driver ett föreningsnätverk, och på onsdagskvällar ordnas sedan några veckor tillbaka jobbkafé på Mötesplats Åby dit alla är välkomna, alltså inte bara ukrainare. Vid dessa tillfällen finns också personal från arbetsmarknadsenheten på plats för att svara på frågor och coacha ukrainare som vill komma ut i sysselsättning. Volontärer med uppdrag från vård- och omsorgsförvaltningen har också bidragit i arbetet med att skapa social delaktighet.

Många engagerar sig

Många av ukrainarna som flytt till Sverige har fått tillfälligt uppehållstillstånd utifrån det så kallade massflyktsdirektivet vilket påverkar vad hen har rätt till. Exempelvis är den statliga, dagliga ersättningen låg och ukrainarna har – till skillnad från andra nyanlända – inte rätt till undervisning i svenska (SFI). Genom studieförbund har undervisning i svenska ändå kunnat erbjudas här i Mölndal.

Flera lokala företag har erbjudit jobb eller praktik. Utöver detta har det lokala näringslivet bidragit med matvaror till den numera typiskt svenska maträtten tacos och med fika i samband med språkundervisning och jobbkafé. Ett företag bjöd i november in till en rolig och fartfylld aktivitetskväll. Trossamfund har bland annat samlat in kläder och erbjudit kollektivtrafikkort.

Ukrainska elever i flera skolor

Alla ukrainska barn har rätt att gå i skolan, detta oavsett om de bor i kommunal regi eller i privat boende.

Sedan i våras har flera av Mölndals stads grundskolor tagit emot elever från Ukraina – sammanlagt ett fyrtiotal med en topp vid terminsstarten i augusti. Ett tiotal barn i yngre åldrar går i förskolan eller i förskoleklass. För att möta situationen har skolförvaltningen förstärkt på personalsidan, bland annat genom en ny heltidsanställd lärare i ukrainska och ryska.

Lösningsfokuserade och snabbrörliga

I somras fick Sveriges kommuner ett så kallat fördelningstal från Migrationsverket. Mölndals aktuella fördelningstal är 204. Så många ukrainare skulle staden vara beredd att ta emot och ordna boende åt före årsskiftet.

Denna nivå kommer dock inte att nås, utan just nu – några dagar före jul – har nästan exakt hundra personer anvisats hit. Alla anvisade bor dock inte i Mölndal utan den siffran är ungefär åttio. Utöver detta bor omkring 110 personer i privat boende i kommunen.

Vi fortsätter hålla koll på utvecklingen och samarbeta såväl inom staden som med andra aktörer, så att vi även under 2023 kan anpassa oss till rådande läge och vara lösningsfokuserade och snabbrörliga i den situation som råder med brinnande krig och stort mänskligt lidande i Ukraina, säger Helen Smith.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad