Upptäck det upprustade Herkules friluftsområde

Under 2022 har en upprustning av Herkules friluftsområde skett för att förhoppningsvis ännu fler Mölndalsbor ska hitta ut till detta trevliga område.

Upprustningen av Herkules friluftsområde är en del av arbetet med stadens Naturvårdsplan och Kulturmiljöprogram där ett natur- och kulturområde i taget ses över. Under 2022 var det Herkulesområdets tur.

Upprustade motionsspår

En del av upprustningen är att vi förbättrat diken för att få en bättre vattenavrinning runt om i området. Vi har även förbättrat det gula motionsspåret till så kallad barnvagnsstandard. Det innebär att spåret är jämnt och brett så att du som vill promenera med barnvagn kan göra det utan hinder. Det har skett genom att ojämnheter, stenar och rötter tagits bort.

Vi har även gjort

  • Satt upp nya markeringar för de olika spåren så du lätt ska kunna följa rätt spår.
  • Mätt om längderna på spåren och gjort mindre justeringar i informationen efter det.
  • Markerat upp ridspåret mer och satt upp information om att cykling är förbjuden i det särskilda ridspåret. (på några ställen går ridspåret på väg, där får du cykla).
  • Rustat upp utegymmet med till exempel en ny stocklyft.
  • Bytt ut och satt upp nya anslagstavlor med informationskartor vid ingångarna till området.
  • Byggt ut parkeringen vid Pixbovägen.

Nya platser i området

Vi har gjort i ordning två platser inom området:

  • "Dammen" - en grillplats med sittplatser och insektshotell samt informationsskylt om Dammens historia efter information från Marie Hurtig som skrivit om Pixbo herrgård och dammar.
  • "Kolarkojan" - ny grillplats och nytt knuttimrat vindskydd. På platsen har vi röjt träd för att få utsikt över Rådasjön samt ordnat en informationsskylt om platsens historia. Informationen kommer från Lina Eiserman Ålund, änka efter ”Kolarn” som byggde den första kolarkojan på 1990-talet.
  • Markerat upp en lite äventyrligare stig upp till Kolarkojan.

Läs mer information om Herkules friluftsområde.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad