Du behövs för ett viktigt uppdrag

Vill du vara med och göra en hjälteinsats? Nu söker vi dig som är intresserad av att bli god man åt personer som behöver lite extra stöd.

Vad gör en God man?
När någon är sjuk och inte kan sköta sin ekonomi och bevaka sina rättigheter kan en god man utses för personen. Gode mannens uppdrag är att företräda den enskilde och se till att hen får allt det hen har rätt till, att räkningar betalas och att personen får en så bra vardag som möjligt. Att vara god man är ett uppdrag som har stor betydelse för den som är i behov av hjälp.

Vi har pratat med Sofia Alkvist som är enhetschef på enheten Överförmyndare i samverkan som samordnar våra gode män i fem kommuner.

Hej Sofia, du jobbar som enhetschef på Överförmyndare i samverkan, som är en gemensam överförmyndare för Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda och Öckerö. Berätta mer om er roll, vad gör en överförmyndare?

- Överförmyndarens roll är att utöva tillsyn över de gode män vi har, men överförmyndaren arbetar också med rekrytering av gode män, utbildning, informationsinsatser och mycket mer.

Varför ska man bli god man?
- Det är ett otroligt viktigt uppdrag och våra gode män gör en fantastisk insats för andra människor och hjälper dem att få ett bättre och mer välfungerande liv. Att vara god man är lite av en hjälteinsats för en annan människa.

Har du själv erfarenhet av att vara god man?
- Ja, jag har tidigare själv varit god man. Det var väldigt givande och jag upplevde att jag lärde mig mycket om samhället och fick en ökad förståelse för andras livssituation.

Vad var det bästa med att vara god man?
- Det gav mycket glädje i mötet med andra människor. Att jag dessutom kunde vara med och se hur deras liv förbättrades på flera plan var väldigt fint att se.

Hur gör jag om jag vill bli en god man?
- Att vara god man kräver att du är en ansvarsfull person med ett intresse för människor. Du behöver gå en godmansutbildning, eftersom det är viktigt att förstå juridiken och ekonomin i uppdragen. Vill du veta mer, läs gärna hur man blir god man och hitta information om aktuella utbildningar här: Att bli god man - Mölndal (molndal.se)

Utgår det någon ekonomisk ersättning?
- Att vara god man är ett ideellt uppdrag där en viss ekonomisk ersättning utgår. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att läsa på www.molndal.se/overformyndare eller ringa till oss på överförmyndarenheten och fråga mer!

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad