Ny bygg- och miljöförvaltning 1 maj 

En ny gemensam förvaltning för byggnadsnämnden och miljönämnden inrättas från och med den 1 maj 2023. Beslutet togs av kommunfullmäktige den 22 februari. 

Inrättandet av en ny bygg- och miljöförvaltning är en del av en större planerad förändring inom samhällsbyggnadsområdet till en så kallad skedesindelad förvaltningsorganisation.

Förändringen ska bidra till en förvaltningsstruktur som står bättre rustad för att möta Mölndals framtida utmaningar. Syftet är att staden ska få en mer sammanhållen samhällsbyggnadsprocess, med en klokare användning av våra resurser där vi jobbar ännu mer samspelt.

Med en gemensam bygg- och miljöförvaltning tillgodoses även behovet av ett oberoende kommunalt lantmäteri.

I den nya bygg- och miljöförvaltningen ingår:

  • miljöförvaltningen
  • bygglov, bostadsanpassning, kart och mät samt administrativa funktioner
  • kommunala lantmäterimyndigheten

Den nya bygg- och miljöförvaltningsorganisationen träder i kraft den 1 maj 2023. Förvaltningschef är Per Kaarle.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad