Första spadtaget för Bifrosts förskola och Västerbergsskolan

I dag den 28 februari, tog vi det första spadtaget för Bifrost förskola och Västerbergsskolan. Vi ser fram emot att bygga de två nya skolenheterna i det natursköna Bifrostområdet.

De nya skollokalerna kommer innebära att fler barn och elever får plats i förskolan och skolan jämfört med i tidigare skollokaler. Västerbergsskolan kommer ta emot elever i årskurserna förskoleklass till sexan. I samband med byggnationen av den nya förskolan och skolan kommer även en ny fullskalig idrottshall byggas.

Mölndals stad är byggherre för de nya skollokalerna och entreprenör är Vestia Construction Group AB.

Barn och elever deltog på spadtaget

Under spadtaget deltog barn och elever från Bifrost förskola och Västerbergsskolan. Tillsammans med sina rektorer och övriga representanter från Mölndals stad och Vestia hjälpte de till att ta det första spadtaget. I samband med spadtaget sa rektorerna för Bifrost förskola och Västerbergsskolan några ord.

Det här är en fantastisk process, vi bygger en förskola som är tillgänglig för alla barn. Vi kommer få en lärmiljö både inomhus där alla barn kan vara delaktiga överallt. Vi har redan nu fått vara med och titta på vår nya gård och vad vi vill göra med den, säger Annelie Andersson, rektor på Bifrost förskola.

I dag är det en stor och magisk dag, vi som stolta rektorer på Västerbergsskolan och Bifrost förskola tillsammans med all fantastisk personal och alla barn och elever väljer att i den här stora stunden säga, idag är det ett litet steg och spadtag, men ett stort steg för våra barns framtid, deras viktiga skolgång och lust till lärande här i Bifrost, säger Ulrika Björk, rektor på Västerbergsskolan.

Naturskönt närområde

De nya skollokalerna byggs i Bifrost som ligger i västra i Mölndal, cirka 1,5 kilometer från Mölndals innerstad. I omgivningarna finns tillgång till park och natur. De natursköna omgivningarna tas till vara när vi bygger, så att omgivningarna känns trygga och inbjudande för de som vistas där.

De nya byggnationerna kommer fungera som ett nav och bygga ihop den nuvarande bebyggelsen med kommande pedagogen park. Min förhoppning är att många barn och elever kommer lära sig mycket här. En bra skolgång ger de bästa förutsättningarna i livet och de nya byggnaderna kommer vara en del av det, säger Kajsa Hamnén (M), ordförande i skolnämnden.

Förskola och skolor i Bifrost har alltid funnits nära varandra, på cykel och gångavstånd, ända sedan jag själv gick i skolan. Så är planen och förhoppningen att det ska fortsätta att vara för nuvarande och kommande generationer, säger Marcus Claesson (L), vice ordförande i skolnämnden.

Tidplan

Västerbergsskolan förväntas bli klar till sommaren 2025 och Bifrost förskola till vårterminens start 2025.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad