Så utvecklar vi stadsparken

Utvecklingen av stadsparken i Mölndal fortsätter för att skapa en mötesplats för alla Mölndalsbor.

Utvecklingen av Stadsparken i Mölndal har pågått i flera steg. Från medborgardialog om parken till att ny belysning och ny lekplats nu finns. Under kommande år kommer parken att fortsätta att utvecklas när det gäller ytorna mellan Häradsgatan och stadshuset.

Upprustningen av stadsparken fortsätter under 2023-2024 enligt politiskt beslut och framtaget gestaltningsförslag.

Nytt utegym och träd 2023

Det som kommer ske först är bland annat plantering av 3 nya träd och flytt av utegymmet våren 2023.

Exakt hur arbetet läggs upp längre fram är inte klart i dagsläget och Mölndals stad återkommer längre fram.

Träffpunktens café

Träffpunktens byggnad där café är berörs inte 2023. 2024 går dock byggnadens tillfälliga bygglov ut och byggnaden är delvis sliten. I gestaltningsförslaget finns förslag på en ny permanent cafébyggnad, om det blir verklighet får staden återkomma om.

Stadspark för alla Mölndalsbor

Att utveckla stadshusparken till en stadspark för hela Mölndal har diskuterats länge. Genom åren har olika förslag och en stor medborgardialog genomförts. Förhoppningen är en park för vardag, utflykt och fest.

Samtidigt med arbetet i Stadsparken i Mölndal arbetar Mölndals stad även med att utveckla Lindome stadspark de kommande åren. Tanken är att utveckla befintligt område till en trevlig mötesplats genom att förslagsvis göra nya sittplatser, grill, väderskydd och belysning. Förslag till utveckling av Lindome Stadspark har skett i samarbete med områdesarbetarna i Lindome.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad