Besked om skolval på väg

Nu börjar vi skicka ut besked om skolplacering för höstterminen 2023. Du som vårdnadshavare kommer att få ett besked senast den 15 mars.

Elever har rätt att göra ett fritt skolval. Det betyder att eleven i mån av plats kan söka den skola som eleven vill gå på. Om det inte finns plats på den valda skolan kommer ditt barn placeras på en annan närliggande skola.

Besked om skolval

Beskedet om placeringserbjudande på skola kommer senast den 15 mars 2024. Det är inte säkert att du får besked samtidigt som andra som har valt samma skola. Beskedet kommer via mejl.

Om jag inte får plats på den skola jag önskat

Tyvärr kommer inte alla kunna placeras på den skola som hen har valt. Vi har haft högt söktryck till några av våra skolor.

Om det inte finns tillräckligt många platser för alla som sökt bestäms vem som får plats utifrån våra riktlinjer för skolval och skolplacering.

Kan jag överklaga beslutet

Information om hur du överklagar Beslutet skickas ut tillsammans med beslut om skolplacering.

Om du inte har gjort ett skolval

Om du inte har gjort ett aktivt skolval kommer ditt barn placeras på en skola som ligger nära hemmet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad