Vi minskar matsvinnet på våra förskolor

I snitt slängs runt sex ton livsmedel varje månad på våra förskolor och skolor, till ett värde av cirka 200 000 kronor. Nu satsar vi på att minska matsvinnet.

Projekt minskat matsvinn

Projektet syftar till att minska matsvinnet på våra förskolor. Genom satsningar för att minska matsvinnet kan vi hålla ner vår miljöpåverkan och hushålla med resurser både i form av mat och pengar.

Minskar vi matsvinnet gör vi en insats för klimatet och kan samtidigt mildra effekten av att priserna på livsmedel stigit kraftigt senaste året, säger Lena Nordblom, chef för måltidsverksamheten på serviceförvaltningen.

Såhär går det till

I projekt tar vi tillvara på digitaliseringens möjligheter. Praktiskt går det till så att kökspersonalen på våra förskolor flera veckor framöver kan se exakt hur många barn som är schemalagda en viss vecka, dag och klockslag. Detta kan filtreras på en viss avdelning, förskola eller flera förskolor samtidigt.

Detta underlättar när kökspersonalen beställer råvaror till köken. Personalen kan anpassa sitt arbete och bereda lagom många portioner till dagens lunch via det digitala verktyg som vi använder oss av, säger Vincent Brattin, systemansvarig på skolförvaltningen.

Samarbete för bästa möjliga framtid

I projektets senare fas planeras det för att koppla på specialkost och sedan även grundskolorna.

Det känns bra att vi arbetar tillsammans och gör vårt bästa för att bidra till en bättre framtid för våra barn, elever, personal och för miljön, säger Vincent Brattin.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad