Gör din röst hörd i patientrådet

Har du erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård i Mölndal och vill dela dina upplevelser och kunskap?

Patienters och anhörigas delaktighet är viktiga delar i utvecklingen av kommunal hälso- och sjukvård. Genom att inhämta upplevelser och erfarenheter kan verksamheten utvecklas till det bättre för såväl patienter som anhöriga. Vill du vara med och bidra? Då ska du anmäla dig längre ner på denna sida!

Om upplägget
Under två till fyra tillfällen träffas vi för dialog och information. Information om lokal meddelas senare men kommer att vara centralt i Mölndal. Träffarna är utspridda under året och kommer att ske dag- eller kvällstid beroende på majoriteten av deltagarnas förutsättningar.

Deltagarna i patientrådet bjuds på fika. Patientrådet leds av metodutvecklare och verksamhetsutvecklare och formas tillsammans med deltagarna. Utifrån de teman som lyfts fram av deltagarna bjuder vi in gäster för särskilda fokusområden eller teman.


Urval och intresseanmälan

Deltagarna i patientrådet representerar med fördel en bredd av erfarenheter och vid stort intresse kan det komma att göras ett urval. Därför ber vi dig fylla i intresseanmälan och beskriva din erfarenhet i korta drag. Det kan handla till exempel handla om erfarenhet av olika insatser, korttidsvistelse, trygg hemgång, palliativ vård etc.

Oavsett om du blir uttagen eller inte till gruppen kommer vi att återkoppla med besked till dig. Var därför noga med att fylla i kontaktuppgifterna i din intresseanmälan.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad