Senaste nytt från kommunstyrelsen

Under sammanträdet onsdag den 29 mars tog kommunstyrelsen del av årsredovisningen. Det beslutades också om samverkan med lokalpolisen.

Årsredovisning 2022 för Mölndals stad

Mölndals stads årsredovisning innehåller en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet över året. Årsredovisningen tas upp i kommunfullmäktige för slutligt godkännande 19 april.

Samverkan med lokalpolisområde Storgöteborg syd

Den lokala samverkansöverenskommelsen är det styrande dokumentet för Mölndals stads brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med lokalpolisområde Storgöteborg syd. Kommunstyrelsen tog under sammanträdet beslut om överenskommelsen.

Överenskommelsen beskriver tre prioriterade områden under 2023–2026:

Alla punkter från sammanträdet

Du kan ta del av samtliga ärenden samt kallelsen till sammanträdet.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad