Tillfälliga kostrekommendationer för fisk från Västra Ingsjön

Halten PFAS i fisk från Västra Ingsjön och Lilla Issjön är för hög enligt Livsmedelsverkets rekommendationer för egenfångad fisk. I väntan på att ytterligare undersökningar ska göras för fler fiskarter, går vi ut med tillfälliga kostrekommendationer.

En hand håller i en fisk

Tillfälliga kostrekommendationer för fisk från Västra Ingsjön

Mölndals, Härrydas och Marks kommuner har i samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland och Livsmedelsverket tagit fram tillfälliga rekommendationer för konsumtion av fisk från Västra Ingsjön samt de tjärnar som ligger mellan sjön och flygplatsen, se kartan Pdf, 2.9 MB.. Rekommendationen är att allmänheten inte bör äta fisk från sjön och tjärnarna mer än 2–3 gånger per år, och gäller alla grupper i samhället.

Anledningen till den tillfälliga kostrekommendationen är att det EU-gemensamma tolerabla veckointaget för PFAS sänktes 2020 på grund av nya bedömningar som gjorts för hälsoeffekter. Undersökningar som gjordes 2021 och 2022 visar att halten PFAS i abborre från Västra Ingsjön och Lilla Issjön är för hög enligt Livsmedelsverkets rekommendationer för egenfångad fisk. Ytterligare undersökningar ska göras gällande fler fiskarter i konsumtionsstorlek i sjön. I väntan på dessa undersökningar går kommunerna nu ut med dessa tillfälliga rekommendationer.

Kostrekommendationen innebär inte något förbud mot att fiska eller bada i sjön.

Tolerabelt veckointag (TVI)

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tar fram tolerabla veckointag för olika miljögifter. Det tolerabla veckointaget motsvarar den mängd av ett visst ämne som en människa kan få i sig varje vecka under hela livet utan att riskera någon påverkan på hälsan.

Livsmedelsverket bedömer att risken att konsumera fisk med halter som leder till att det tolerabla veckointaget överskrids under kortare perioder, inte medför någon ökad risk för hälsan. Däremot är det viktigt att om möjligt begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen som är fett-, smuts- och vattenavvisande och används i en mängd olika produkter. Exempel är vissa impregneringsmedel i textiler, läder och pappersförpackningar, skidvallor, Gore Tex-produkter och kosmetika. Det mest kända användningsområdet i Sverige är brandskum (klass B). Ämnena kan komma in i fisk via näringskedjan på olika sätt, men för PFAS i Västra Ingsjön och tjärnarna är det framför allt tidigare brandövningar med brandskum vid Landvetters flygplats som är källan.

Mer information

För mer information kring tillfälliga rekommendationer för egenfångad fisk som innehåller PFAS, se Livsmedelsverkets hemsida: PFAS i dricksvatten och livsmedel - kontroll (livsmedelsverket.se). Mer om PFAS samt dess hälsoeffekter går att hitta på Livsmedelsverkets hemsida: Perfluorerade alkylsubstanser (livsmedelsverket.se).

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad