Sök investeringsstödet Klimatklivet

Har du en idé om en fysisk investering för att minska klimatutsläppen? Då kan du söka stöd från Naturvårdsverkets investeringsstöd, Klimatklivet.

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Stödet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av företag, föreningar, organisationer, kommuner och regioner, men inte privatpersoner.

Vad kan du söka för?

Fysiska investeringsåtgärder som ger en stor och varaktig klimatnytta. Det kan gälla åtgärder inom industri, transport, återvinning, jordbruk eller andra områden. Det kan handla om investeringar i biogas, elektrifiering, cirkulära flöden, överskottsvärme, energieffektivisering, energikonvertering, vätgas, biokol, biodrivmedel och elektrobränslen.

Några lokala inspirerande exempel hittar du här på länsstyrelsens webbplats

Fler exempel i hela landet

När och hur kan du ansöka?

Nästa ansökningsperiod är öppen den 18-29 september 2023.

Ansökan kan bara göras via länsstyrelsernas e-tjänst för Klimatklivet.

Läs mer på naturvardsverket.se/klimatklivet


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad